Artikel
5 aug '22
5 augustus '22
3 min

Medewerker spreekt zich minder uit door corona

De coronapandemie heeft ervoor gezorgd dat meer medewerkers zwijgen over zaken die hun werk betreffen. Eén op de vijf medewerkers behoort tot de zogeheten ‘Covid-19-zwijgers’. Zij zwegen (nog) meer dan anders. Dat blijkt uit onderzoek van Peggy De Prins, associate professor verbonden aan de Antwerp Management School.

Veranderende omstandigheden

Durven medewerkers tijdens de coronapandemie zich meer of juist minder uit te spreken over de gang van zaken binnen de organisatie waar ze werken? Dat is de vraag die De Prins zich stelde in haar onderzoek: ‘Employee silence tijdens Covid-19. Laten we er niet (langer) over zwijgen’. Door de veranderende werkomstandigheden veronderstelde ze een hogere kans op zwijgen.

Negatieve emoties

Voor het grootste deel van de medewerkers (67%) gold er geen verschil, zo bleek. Maar ruim twintig procent van de medewerkers deed inderdaad minder vaak zijn of haar mond open. Deze groep zweeg (nog) meer dan anders. Negatieve emoties hebben zich in stilte opgestapeld en de kans bestaat dat (post-Covid) de effecten blijven, vreest De Prins. Vooral medewerkers die negatief zijn over hun werk of die de relatie met de direct leidinggevenden pessimistisch inschatten, hebben een hoog risico op Covid-19-zwijgen. Dit geldt ook voor mensen die hun organisatie eerder als een conflict- dan een partnerschapsmodel zien.

Jonge medewerkers

Ook bij jonge medewerkers, midden managers en professionals is de kans groter dat ze ‘gaan zwijgen’. Deze laatste functiegroepen hebben wellicht meer dan andere van thuis uit gewerkt tijdens de Covid-19-periode. Gekeken naar andere kenmerken, valt op dat Covid-zwijgers hun eigen impact binnen de baan en het team lager inschatten dan andere medewerkers. Dit is er wellicht mede de oorzaak van dat ze, gekeken naar hoe dat zwijgen eruit ziet, hoger scoren op het ‘gelaten, cynische zwijgen’. Naast een negatief gezicht van zwijgen, ziet De Prins ook een positieve kant. Ze noemt dat het ‘empathisch zwijgen waarbij medewerkers begrip tonen voor de situatie waarin de organisatie zich bevindt en zich daardoor milder opstellen.

Lees ook het interview met Peggy De Prins over hoe HR in verbinding blijft met medewerkers.

Vrouwen

Overigens zegt elf procent van de respondenten juist minder gezwegen te hebben tijdens de Covid-19-periode. Sommige medewerkers voelden zich dan ook empowered en uitgedaagd om meer te participeren. Opmerkelijk is dat in deze groep – De Prins noemt het de ‘bevrijde zwijger’ – vrouwen duidelijk in de meerderheid zijn. Zij hebben de Covid-19-periode aangewend om sterker hun ‘voice’ te ontwikkelen.

Aanbevelingen voor de praktijk

Zo kunnen HR-professionals ervoor kunnen zorgen dat de ‘zwijgers’ toch hun mening delen:

  • Maak goede (post Covid-19) afspraken omtrent plaats- en tijdonafhankelijk werken. Hou hierbij rekening met risico’s op employee silence;
  • Zet in op het ontwikkelen van feedback competenties. Deze zullen de gereserveerde, onzekere zwijgers sterker maken;
  • Maak van engagement een prioritair HR-thema. Hoe hoger het engagement, hoe minder risico op employee silence;
  • Promoot een ‘speak up-cultuur’ actief. Nodig medewerkers uit om hun zorgen te uiten en suggesties te geven;
  • Zoek hierbij de juiste balans tussen formele en informele kanalen, virutele en life momenten.

Bron: Tijdschrift voor HRM

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.