Artikel
22 jun '18
22 juni '18
3 min

Mbo’s krijgen meer ruimte voor een regionale aanpak

Er komt meer ruimte voor mbo’s om te bepalen hoe zij hun kwaliteit kunnen verbeteren. Hiermee kan iedere mbo-instelling concreet werken vanuit de eigen specifieke regionale situatie. Zo meldt het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Volgens het ministerie bepalen de mbo-instellingen voortaan zelf of hun focus ligt bij de aansluiting van opleidingen bij de behoefte op het werkgebied, een leven lang ontwikkelen of een ander thema. Ze kunnen daarbij samenwerken met belangrijke partners, zoals het bedrijfsleven, gemeenten en andere onderwijsinstellingen. Dit betekent extra ruimte voor regionale initiatieven in het mbo, zoals afgesproken in het bestuursakkoord tussen het ministerie van OCW en de MBO Raad. OCW stelt daarvoor in totaal 1,6 miljard euro beschikbaar voor de periode 2019 tot en met 2022.

Vertrouwen

Minister Van Engelshoven vindt dat uit de nieuwe aanpak een enorm vertrouwen in de sector blijkt. “Vertrouwen dat het mbo dik verdient. Mbo’s kunnen aan de slag met precies die onderwerpen waarvan zij zelf vinden dat ze er het verschil kunnen maken. Ik ben ervan overtuigd dat mbo’s met ambitieuze plannen zullen komen. Zo worden studenten nóg beter voorbereid op hun toekomst.”

Hart van de samenleving

Ton Heerts, voorzitter van de MBO Raad, stelt dat het mbo het hart is van de samenleving en de arbeidsmarkt. “En deze afspraken helpen de scholen beslist om, met hun partners, het onderwijs verder te ontwikkelen, landelijk en in de regio. De professionals in de scholen, bestuurders, docenten, instructeurs weten echt het beste hoe de kwaliteit verder omhoog kan.”

Drie landelijke speerpunten

Mbo’s en vakscholen gaan belangrijke partners actief betrekken bij hun onderwijs en vertalen daarbij drie landelijke speerpunten naar hun specifieke situatie. Deze speerpunten zijn ‘jongeren in een kwetsbare positie’, ‘gelijke kansen in het onderwijs’ en ‘onderwijs dat voorbereidt op de arbeidsmarkt van de toekomst’.

Nieuwe adviescommissie

Een nieuwe commissie kwaliteitsafspraken mbo beoordeelt of mbo’s hun kwaliteitsagenda voldoende ambitieus hebben opgesteld en of dat in samenwerking met de regio of het werkgebied is gebeurd. Hierover adviseert deze commissie aan de minister van OCW. Verder beoordeelt zij tussendoor en achteraf de uitvoering van de agenda’s. Op basis van deze beoordelingen verdeelt OCW het geld. Daarnaast informeert de commissie jaarlijks de minister, de MBO Raad en de mbo-instellingen waar het goed gaat en waar winst mogelijk is.

Kwaliteitsagenda

Mbo’s kunnen tot 31 oktober 2018 een kwaliteitsagenda opstellen en indienen. De commissie maakt voor 1 april 2019 haar voorlopige advies bekend.

Bron: Rijksoverheid.nl

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.