Artikel
26 okt '12
26 oktober '12
2 min

Mannen vs. vrouwen op de werkvloer

Het verschil tussen mannen en vrouwen op de werkvloer is nog steeds een ‘hot topic’. Dat mannen en vrouwen van elkaar verschillen, dat is duidelijk. Maar zijn verschillen op de werkvloer nog wel van deze tijd? P&O Actueel heeft onlangs twee onderzoeken gepubliceerd die aantonen dat er nog steeds verschillen zijn tussen mannen en vrouwen, zowel in salaris als in positie binnen de organisatie. Uit de onderzoeken blijkt dat deze verschillen veelal slecht uitpakken voor vrouwen. Richtend op het werkveld van Human Resources kunnen we onszelf afvragen of HRM alleen een ‘mannenberoep’ is?

Minder vrouwen in topposities
Uit het onderzoek van P&O Actueel blijkt dat er steeds minder vrouwen topposities bekleden binnen de Rijksoverheid. Op dit moment is nog maar 1 op de 5 burgemeesters vrouw en ook het aantal vrouwen in topfuncties binnen Provincies en de politie daalt sterk. Hoewel er eerst sprake was van een stijgende lijn, zijn de cijfers van nu te vergelijken met de cijfers van 10 jaar geleden. Ook in het salaris blijkt een groot verschil te zitten tussen mannen en vrouwen: mannelijke HR professionals verdienen gemiddeld 11.000 euro per jaar meer dan vrouwen in een soortgelijke functie.

Verklaring
Volgens het onderzoek ‘HR Trends 2012-2013’ is een precieze verklaring voor de verschillen lastig te vinden. Een verklaring kan gevonden worden in het feit dat er over het algemeen meer mannen te vinden zijn in aansturende of bepalende functies. Voor vrouwen blijven werkzaamheden vaak wat meer administratief, terwijl mannen eerder zwaardere taken uitvoeren, ondanks dat hun functienaam dan hetzelfde is.

Verandering
Maar het kan ook anders! In Duitsland werd in het afgelopen jaar meer dan 40% van de topfuncties gevuld door vrouwen. Met het toenemende aantal hoogopgeleide vrouwen in Nederland kunnen we hier nog wat van leren. En dat is nodig, want een organisatie kan volgens oud-minister Guusje ter Horst alleen groeien met een diversiteitsbeleid dat een afspiegeling vormt van een steeds meer diverse samenleving.

Bron: P&O Actueel

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.