Artikel
15 sep '22
15 september '22
2 min

Loopbaan APK’s: deelnemers positief, maar hoe werkt het precies?

Een ‘loopbaan-APK’ kan inzicht geven in hoe het gesteld is met de skills en kansen van een medewerker op de arbeidsmarkt. Er bestaan veel verschillende APK’s en deelnemers zijn over het algemeen positief, blijkt uit onderzoek van dr. Sarah Detaille. Voor een beter beeld beveelt ze aan meer onderzoek te doen naar de effectiviteit van de verschillende instrumenten en te zorgen voor onafhankelijke begeleiding.

Lastig kiezen

In Nederland zijn wel zo’n honderd verschillende APK’s. Ze helpen individuen om inzicht te krijgen in de waarde van de eigen vaardigheden. Op basis daarvan kan een medewerker toekomstgerichte loopbaankeuzes maken. Een goed overzicht van de verschillende instrumenten. Daardoor is het voor HR-professionals die overwegen een dergelijk instrument aan te bieden lastig kiezen. Het onderzoek van Detaille, Nijman, Buijs, Post en Sanders beschrijft ongeveer 100 loopbaan APK-instrumenten. Vijftien daarvan zijn nader geanalyseerd in interviews, focusgroepen en online enquêtes.

Bewustwording

De onderzochte instrumenten bestaan vaak uit een (digitale) vragenlijst, gecombineerd met een of enkele gesprekken. Ze richten zich meestal op medewerkers met een afgeronde opleiding op minimaal mbo-2-niveau. Belangrijkste doel van een APK-instrument is bewustwording van de eigen kwaliteiten en kansen op de arbeidsmarkt. De meeste deelnemers zijn positief over de instrumenten. Onafhankelijke begeleiding in het gebruik ervan is daarbij een belangrijke succesfactor.

Evaluatie ontbreekt

Vraagtekens zijn er vooral bij de kwaliteit van de instrumenten, omdat een gedegen wetenschappelijke onderbouwing of evaluatie ervan nogal eens ontbreekt. Hoewel er in een aantal instrumenten wel gebruikgemaakt wordt van gevalideerde assessments, vindt er maar weinig evaluatie plaats op de effectiviteit van de instrumenten. Daarom beveelt Detaille aan te zorgen voor goede en onafhankelijke begeleiding bij de APK’s, en om verder onderzoek te doen naar de effectiviteit van loopbaan APK’s.

Aanbevelingen voor de praktijk

  • Het thema bevorderen van employability en duurzame loopbaanpaden moet worden ingebed in de HR-strategie van de organisatie;
  • Zorg voor een passende HR-cyclus, waarbij duidelijke ontwikkelpaden zijn uitgewerkt;
  • Zorg dat leidinggevenden en medewerkers op de hoogte zijn van het aanbod aan HR-tools op het gebied van loopbaanbegeleiding en employability;
  • Er moet meer onderzoek komen naar de validiteit en betrouwbaarheid van loopbaan APK’s alsmede welke implementatiestrategie het beste werkt.

Bron: Tijdschrift voor HRM

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.