Artikel
22 jul '15
22 juli '15
2 min

Lonen overheid en onderwijs stijgen met ruim 5 procent

Het loon van politieagenten, onderwijzers, militairen, medewerkers van de rechterlijke macht en rijksambtenaren stijgt in totaal met 5,05 procent over 2015 en 2016. De overheidswerkgevers en drie vakcentrales zijn het daarover eens geworden. In de diverse overheidssectoren kunnen de gemaakte afspraken op korte termijn in nieuwe cao’s staan.

De overheidswerkgevers en vakcentrales overlegden met elkaar om beweging te krijgen in de vastgelopen cao-onderhandelingen. Dat leidde op 10 juli tot een overeenkomst tussen de overheidswerkgevers en de vakcentrales CNV, CMHF en het Ambtenarencentrum. Dit maakt in totaal een loonstijging mogelijk van 5,05 procent over 2015 (2,05 procent) en 2016 (3 procent) vergeleken met de salarisschalen 2014. Verder ontvangen de rijksambtenaren en de andere groepen van het akkoord in september 2015 een eenmalige uitkering van 500 euro.

Eerdere loonstijging

Per januari 2015 was er al een loonstijging van 0,8 procent voor een aantal sectoren, waaronder politie en de rijksambtenaren. Deze 0,8 procent is onderdeel van een afspraak uit 2014 over aanpassing van het ABP-pensioen. Andere sectoren krijgen deze verhoging later dit jaar.

Loonsverhoging gemeenten, provincies en waterschappen en UMC’s

Ambtenaren bij gemeenten, provincies en waterschappen en medewerkers van universitaire medische centra (UMC’s) krijgen per 1 januari 2016 een loonsverhoging van 1,4 procent. Tijdens de cao-onderhandelingen voor deze sectoren kunnen de sociale partners een hogere loonstijging afspreken.

Eenmalige uitkering gemeenteambtenaren

Gemeenteambtenaren krijgen per 1 oktober 2015 een eenmalige uitkering van 0,74 procent van hun salaris. Dat hebben de vakbonden en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) afgesproken. Verder is afgesproken dat gemeenteambtenaren per 1 juli 2016 nogmaals een eenmalige uitkering van 0,74 procent ontvangen. Dit bedrag verandert in een structurele loonsverhoging als er voor 1 juli 2016 een nieuwe Cao Gemeenten is. In het najaar beginnen de gesprekken hierover.

Prijsindexatie ABP

Bij de overeenkomst hoort ook een aanpassing van de indexeringssystematiek van pensioenen. De indexatie bij pensioenfonds ABP was de afgelopen jaren gebaseerd op de loonontwikkeling. Vanaf 2016 indexeert ABP de pensioenen op basis van de prijsstijgingen. Dat betekent dus een overgang van loonindexatie naar prijsindexatie. Er is trouwens pas sprake van indexatie van de pensioenen als de financiële positie van een pensioenfonds dit toelaat. Door de wisseling naar prijsindexatie dragen ambtenaren en onderwijzers minder pensioenpremie af. Hierdoor stijgt hun nettoloon gemiddeld met 0,5 procent.

Eindelijk weer loonstijging

De lonen van politieagenten, militairen en ander rijkspersoneel stegen niet meer sinds 2011. De nieuwe overeenkomst maakt daar een einde aan.

Bronnen: Rijksoverheid.nl, Binnenlandsbestuur.nl

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.