Artikel
8 sep '15
8 september '15
2 min

Lonen ambtenaren gaan weer stijgen

De leden van de vakcentrales CCOOP (CNV), CMHF en het Ambtenarencentrum zijn akkoord gegaan met een loonstijging voor ambtenaren. Na vier jaar nullijn kunnen ambtenaren weer een loonsverhoging verwachten. Vakbond FNV en de politiebonden kunnen zich nog niet vinden in het afgesloten akkoord.

Het akkoord is van toepassing op 800.000 ambtenaren in diverse sectoren. De volgende stap is het samen met de overheid cao’s afsluiten. Volgens de CNV is het niet nodig om hier lang op te wachten. De cao voor 120.000 rijksambtenaren zou er al binnen een week kunnen zijn. Zij zouden dan al in september een eenmalige extra uitkering van 500 euro kunnen verwachten. Daarna vindt dan stapsgewijs een loonsverhoging van in totaal 5,05 procent in 2015 en 2016 plaats.

FNV

De overeenkomst is nog niet ondertekend door de politiebonden, inclusief de bonden die lid zijn van de drie vakcentrales die akkoord gingen. Daarnaast is de FNV tegen het akkoord. Deze vakcentrale vindt dat de toegezegde loonstijging deels wordt betaald door de pensioenregeling van het ABP te verslechteren. Het ABP is het pensioenfonds voor ambtenaren en onderwijzers.

Prijsindexatie

Onderdeel van de overeenkomst is een aanpassing van de indexeringssystematiek van pensioenen. Vanaf 2016 indexeert ABP de pensioenen op basis van de prijsstijgingen in plaats van op de loonontwikkeling. Door de wisseling naar prijsindexatie dragen ambtenaren en onderwijzers minder pensioenpremie af. Hierdoor stijgt hun nettoloon gemiddeld met 0,5 procent. Volgens de FNV betekent de overgang van loonindexatie naar prijsindexatie een pensioenverslechtering, omdat bij loonindexatie het pensioen meer in waarde stijgt.

Bronnen: P&Oactueel, Rijksoverheid.nl

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.