Artikel
7 sep '15
7 september '15
3 min

Liever een zeker dan een solidair pensioen

Meer zekerheid en sparen voor vervroegd pensioen zijn de belangrijkste wensen van werkenden voor hun pensioenregeling. Ook hebben ze er begrip voor dat sommigen meer profiteren van de solidariteit in het huidige pensioensysteem. Dit concludeert het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) in de publicatie Pensioenen: solidariteit en keuzevrijheid.

Een meerderheid van 63 procent van de ondervraagde werkenden vindt solidariteit belangrijk of zeer belangrijk. Bij de keuze tussen solidariteit en het zelf kunnen kiezen van een pensioenfonds heeft echter bijna de helft een voorkeur voor het laatste. Doorslaggevend daarbij lijkt te zijn dat ze uit het fonds kunnen stappen wanneer het daarmee slecht gaat. Volgens het SCP wijst dit erop dat de behoefte aan zekerheid over het toekomstige pensioen zwaar telt, blijkbaar ook meer dan de solidariteit.

Keuzevrijheid

Een meerderheid van de respondenten (tot ongeveer 70 procent) wil er graag vrij in zijn om onderdelen van hun pensioen zelf te bepalen. Daarbij gaat het met name om al dan niet risicovol beleggen en sparen voor een vervroegd pensioen. Een complicatie daarbij is dat een meerderheid ook het liefst heeft dat diezelfde onderdelen automatisch worden geregeld.

Vroegpensioen

Voor vroegpensioen sparen staat hoe dan ook hoog op de verlanglijst als keuzemogelijkheid. Bijna twee derde van de onderzoekdeelnemers geeft aan hier zelf gebruik van te zullen maken. Relatief risicovolle keuzemogelijkheden zoals het met meer risico beleggen of het voortijdig opnemen van gespaard pensioengeld, zijn duidelijk minder populair. Slechts rond de 15 procent zou hier een beroep op doen.

Solidariteit

De solidariteit bij een pensioenfonds, waarbij bepaalde groepen bijdragen aan het pensioen van andere groepen, krijgt begrip. Zo vinden veel respondenten het geen probleem dat mensen die zeer oud worden langer profiteren van het pensioen. Verder staat ruim de helft erachter dat gezonde mensen meebetalen aan de pensioenopbouw van arbeidsongeschikten. Dit wordt anders als de respondenten het meebetalen onrechtvaardig vinden. Dat is bijvoorbeeld zo als laag opgeleiden (met een lagere levensverwachting) meebetalen aan het pensioen van mensen ‘die het toch al goed hebben’.

Collectief pensioen

Het SCP legde ook de keuze voor tussen een collectieve, een individuele pensioenregeling of een combinatie ervan. Bijna 40 procent van de werkenden geeft de voorkeur aan collectiviteit, terwijl bijna 20 procent kiest voor een individuele regeling. Iets meer dan 30 procent wil een combinatie van beide typen regelingen.

Individueel pensioen

Vooral bij de jongste leeftijdsgroep tot 35 jaar en werkenden met een inkomen van minstens 1,5 keer modaal bestaat een voorkeur voor individualiteit binnen de pensioenen. Dit geldt ook voor werkenden die menen dat hun deelname aan een pensioenfonds financieel ongunstig zal uitpakken.

Bronnen: Personeelsnet.nl, NRC Carrière, SCP

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.