Artikel
7 jun '13
7 juni '13
3 min

Let op: vakantiedagen kunnen per 1 juli vervallen!

Om te voorkomen dat de stuwmeren aan vakantiedagen steeds groter werden, paste de overheid begin 2012 de vakantiewetgeving aan. Wettelijke vakantiedagen komen sindsdien te vervallen 6 maanden na afloop van het kalenderjaar van opbouw, dus dat gaan we nu merken. Medewerkers moeten de in 2012 opgebouwde (wettelijke) vakantiedagen opnemen voor 1 juli 2013, of ze komen te vervallen.

Voor de bovenwettelijke vakantiedagen blijft in principe de oude verjaringstermijn van 5 jaar gelden. De werkgever mag in positieve zin afwijkende afspraken maken, in een heel aantal CAO’s is dit inderdaad gedaan.

Voortaan onderscheid vervaltermijnen
Vanaf 1 januari 2012 wordt een onderscheid gemaakt in de verjaringstermijn van vakantiedagen. Voor wettelijke vakantiedagen, dus de dagen waar een medewerker volgens de wet recht op heeft op basis van het aantal uren dat hij wekelijks werkt, geldt een verjaringstermijn van 6 maanden. Tenzij de medewerker niet in staat is om vakantie op te nemen, dan geldt een verjaringstermijn van 5 jaar. Voor bovenwettelijke vakantiedagen, vaak krijgen medewerkers ‘extra’ vakantiedagen in hun collectieve of individuele arbeidsovereenkomst, geldt sowieso nog de oude verjaringstermijn van 5 jaar.

Positief afwijken mag
De werkgever mag in positieve zin afwijken van de wetgeving. In een heel aantal CAO’s wordt dan ook de oude vervaltermijn van 5 jaar aangehouden. Het gelijktrekken van de vervaldata van alle verlofuren scheelt een enorme administratieve rompslomp. Maar voor veel werkgevers is de vervaltermijn van 6 maanden juist een goed hulpmiddel om de eeuwige verlofstuwmeren binnen de perken te houden. Ook andere afspraken zijn mogelijk, dus kijk altijd de CAO na om te zien welke vervaltermijn van toepassing is. Als een organisatie niet bij een CAO aangesloten is, dan moet in principe de wettelijke termijn van een half jaar gehanteerd worden. Die vervaltermijn mag ook verruimd worden, maar alleen met instemming van de ondernemingsraad.

Zorgvuldige verlofadministratie
Voor de uitvoering van deze wetgeving moet precies bijgehouden worden uit wat voor soort dagen of uren het vakantietegoed is opgebouwd. Hoeveel verlof is wettelijk, hoeveel bovenwettelijk, hoeveel ATV en hoeveel nog over uit eerdere jaren? Ongebruikte vakantiedagen die vóór 2012 zijn opgebouwd, vallen immers nog onder de oude wet en blijven dus gewoon staan omdat die 5 jaar geldig zijn. Dit geldt ook voor bovenwettelijke dagen. Bij elke verlofopname moet goed geregistreerd worden wat de vervaldatum is van de uren die opgenomen worden.

Verlof opnemen voor 1 juli?
In de verlofadministratie kan dus gecontroleerd worden of er nog wettelijke vakantiedagen uit 2012 openstaan. Is dat het geval, dan moeten deze voor 1 juli aanstaande opgenomen worden, of anders komen ze te vervallen. Nemen medewerkers inderdaad nog vakantiedagen op in de loop van juni, zorg dan dat die worden afgeboekt van het saldo wettelijke dagen uit 2012. Dit geldt vanzelfsprekend niet als uw organisatie in de CAO afwijkende afspraken heeft gemaakt. Zorg er in ieder geval voor dat u en uw medewerkers weten waar u aan toe bent!

Bron: Rendement, P&O Actueel

Monetta Driessen
HR-redacteur

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.