Artikel
4 feb '14
4 februari '14
3 min

Leeftijdsdiscriminatie jongeren tijdelijk toegestaan

Normaal gesproken mogen in vacatures geen leeftijdsgrenzen gebruikt worden, aangezien leeftijdsdiscriminatie in Nederland is verboden op grond van de Wet op de Gelijke Behandeling. In het kader van de ‘Aanpak jeugdwerkloosheid’ staat de overheid nu tijdelijk vacatures toe specifiek voor jongeren van 18 tot 27 jaar.

Ook vanuit het onderwijs lijken de kansen voor jongeren op de arbeidsmarkt een nieuwe stimulans te krijgen, aangezien zij steeds vaker met diploma van school komen. Het aantal jongeren dat zonder diploma van school ging, is vorig jaar namelijk met 8.300 gedaald.

Voorkeur voor 50-plussers
Het UWV staat al langer toe dat in een vacaturetekst de voorkeur wordt uitgesproken voor kandidaten van 50 jaar en ouder. In dat geval moet in de vacaturetekst worden opgenomen: ‘Deze vacature past in het beleid van het ministerie van SZW dat mede is gericht op de bestrijding van werkloosheid onder de doelgroep 50-plus’.

Nu ook vacatures toegestaan voor 18- tot 27-jarigen
De overheid heeft besloten ook een uitzondering te maken voor vacatures die zich richten op jongeren tussen 18 en 27 jaar. Deze tijdelijke maatregel geldt van 1 januari 2014 tot 1 januari 2016 en maakt deel uit van de ‘Aanpak jeugdwerkloosheid’ die is vastgelegd in de Begrotingswet 2014 en 2015. Het kabinet hoopt zo te voorkomen dat jongeren door de crisis lang aan de kant blijven staan.

Werkgevers mogen de komende twee jaar dus vacatures aanbieden specifiek voor jongeren van 18 tot 27 jaar. De vacature moet gericht zijn op bestrijding van de jeugdwerkloosheid. In de vacature moet de volgende zin worden vermeld: ‘Dit is een vacature voor jongeren van 18 tot 27 jaar in het kader van de ‘Aanpak jeugdwerkloosheid’.’

Aanzienlijk minder voortijdige schoolverlaters
De intensieve samenwerking tussen scholen en gemeenten lijkt in ieder geval alvast vruchten af te werpen als het gaat om de positionering van jongeren op de arbeidsmarkt. De aanpak met prestatieafspraken, sturen op cijfers en op een actief verzuimbeleid, heeft effect. Het aantal scholieren dat het afgelopen jaar zonder diploma de opleiding verliet, is namelijk stevig gedaald. Het aantal voortijdige schoolverlaters was 8.300 lager dan in het schooljaar 2011/2012, toen nog zo’n 35.000 jongeren uitvielen.

Winst voor de samenleving
Minister Jet Bussemaker (Onderwijs) is blij met de cijfers. Volgens Bussemaker staat minder schooluitval gelijk aan winst voor de samenleving. “Uit onderzoek blijkt dat 20,6% van de uitvallers wordt verdacht van een misdrijf en in aanraking komt met justitie. Onder mensen met een diploma is dat 3,8%. Daarnaast zijn mensen zonder diploma relatief vaker ziek, verliezen eerder hun baan en zijn vaker werkloos.”

Dit jaar lijken de cijfers extra spectaculair, omdat het ministerie een betere meetmethode heeft gevonden en zo allerlei vervuiling uit de registraties heeft gehaald. Dit blijkt 4.100 uitvallers te schelen. De rest van de daling, nog altijd 4.200 jongeren, is te danken aan de extra inspanningen van scholen en gemeenten. En dat is fors meer dan de 2.850 van het jaar daarvoor.

Bron: UWV, Nieuws.nl, Trouw

Monetta Driessen
HR-redacteur

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.