Artikel
2 okt '14
2 oktober '14
3 min

Kwaliteit arbeidsgerelateerde zorg moet omhoog

De SER vindt dat de arbeidsgerelateerde zorg kwalitatief moet verbeteren. Arbeidsgerelateerde zorg is zorg gericht op het voorkomen of behandelen van gezondheidsklachten van de werknemer die zijn veroorzaakt door zijn werk of die gevolg hebben voor zijn werk. Verbeterpunten voor deze zorg zijn volgens de SER: effectiever, met meer kennis van zaken, met aandacht voor preventie en re-integratie en toegankelijk voor alle werkenden.

De aanbeveling staat in een ontwerpadvies dat de SER in een openbare vergadering op 19 september heeft vastgesteld. Het gaat hierbij om een vervolg op het SER-advies ‘Stelsel voor gezond en veilig werken’ uit 2012. De SER noemde daarin de afwezigheid van een goede relatie tussen bedrijfsgezondheidszorg en reguliere zorg als een van de knelpunten.

Reguliere gezondheidszorg

In de reguliere gezondheidszorg bestaat volgens de SER vaak een blinde vlek voor het belang van arbeid voor de gezondheid. Huisartsen en specialisten onderkennen daardoor gezondheidsproblemen niet die met werk te maken hebben. Ook heeft de reguliere zorg onvoldoende kennis over arbeidsgeneeskunde. Dit moet veranderen. Daarbij moet arbeidsgerelateerde zorg beschikbaar komen voor alle werkenden (ook zzp’ers) en werkzoekenden. Dat is belangrijk voor hun gezondheid en duurzame inzetbaarheid.

Verschillende zorgvormen

De commissie die het ontwerpadvies heeft voorbereid, veronderstelt dat verschillende vormen van arbeidsgerelateerde zorg naast elkaar kunnen bestaan. Het gaat ten eerste om zorg binnen het bedrijf, ten tweede om zorg binnen een branche, sector of regio en ten derde om zorg door de huisarts of eerstelijnsgezondheidszorg.

Kennisinfrastructuur

De SER meent dat voor een kwalitatief betere arbeidsgerelateerde zorg het delen van kennis door  zorgverleners goed moet zijn georganiseerd. Hiermee kunnen inzichten en kennis over aan werk gerelateerde gezondheidsproblemen, diagnose en behandeling worden gebundeld en verspreid. Dat verbetert ook de signalering, diagnostiek en preventie van beroepsziekten. Daarnaast staan in het ontwerpadvies voorstellen om de meldingen van beroepsziekten door bedrijfsartsen te verbeteren.

Afname verzuim en kosten

Meer effectiviteit en efficiency van arbeidsgerelateerde zorg leiden tot een afname van verzuim, uitval en zorgkosten. Dit betekent ook minder kosten voor werkgevers, werknemers en de samenleving.

Verschillende opvattingen

Een deel van de commissie vindt dat de werkgevers, in overleg met het medezeggenschapsorgaan, de regie moeten blijven voeren over het verzuimmanagement. Bedrijven regelen zelf welke arbodiensten en deskundigen ze inhuren voor arbodienstverlening. Andere commissieleden zijn voorstander van investeringen en wettelijke ondersteuning om de gewenste verbeteringen te bereiken. Zij willen onder meer een andere financiering van de nu door de werkgever betaalde bedrijfsarts en een wettelijk gewaarborgde toegang tot de bedrijfsarts.

Gemiste kans

De Organisatie voor Vitaliteit, Activering en Loopbaan (OVAL) ziet een verdeeld advies als ‘een gemiste kans’. Volgens OVAL beperkt het advies zich nu tot arbeidsomstandigheden en ziekteverzuim, terwijl voor de huidige en toekomstige arbeidsmarkt een visie en benadering nodig zijn voor duurzame inzetbaarheid van werkende mensen. De brancheorganisatie vindt het positief dat in het advies een aantal verbeteringen staan van het huidige stelsel. Verder is OVAL tevreden dat werkgevers en werknemers hun keuzevrijheid voor de organisatie van arbeidsgerelateerde zorg houden.

Driessen en arbeidsgerelateerde zorg

Driessen hecht veel waarde aan een goede begeleiding van medewerkers, ook als het even tegenzit. Wij hebben persoonlijke verzuimconsulenten in eigen dienst die het aanspreekpunt zijn voor organisaties en medewerkers. Zij kunnen er terecht met vragen over arbeidsongeschiktheid en re-integratie. Medewerkers nemen met de afdeling contact op wanneer zij een ziekmelding doorgeven, waarna de loondoorbetaling voor hen wordt geregeld. Als eigenrisicodrager voor de Ziektewet wordt ook de verzuimbegeleiding en uitbetaling van de Ziektewetuitkering verzorgd. Bij Driessen zijn medewerkers én organisaties altijd verzekerd van een passende verzuimbegeleiding.

Bronnen: SER, Personeelsnet

 

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.