Artikel
13 jun '13
13 juni '13
3 min

Kleinere overheid: 60.000 ambtenaren minder

Het aantal ambtenaren daalt de komende jaren met 60.000 naar 1 miljoen in 2016. De daling wordt in vrijwel alle overheidssectoren zichtbaar: Rijk, gemeenten, provincies, waterschappen, onderwijs, politie, defensie, onderzoeksinstellingen en de rechterlijke macht. Dit schrijft Minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) aan de Tweede Kamer. Het doel van het kabinet om de overheid te verkleinen, wordt volgens hem in 2016 ruim gehaald.

Vergrijzing en bezuiniging
De daling van het aantal ambtenaren in het openbaar bestuur komt vooral door de vergrijzing, veel medewerkers gaan met pensioen. De vacatures worden meestal niet opgevuld en bovendien worden tijdelijke contracten vaak niet verlengd. In het onderwijs krimpt het personeel doordat gezinnen kleiner worden en er dus minder kinderen zijn. In de veiligheidssector (politie en defensie) groeide het aantal medewerkers de laatste jaren, maar door de bezuinigingen bij defensie daalt het aantal mensen ook hier. Alleen bij universitaire ziekenhuizen stijgt het aantal medewerkers, door het grotere beroep op de zorg.

‘Feiten en Cijfers 2013, werken in de publieke sector’
Naast de bovenstaande cijfers komen nog meer interessante gegevens aan bod in de publicatie ‘Feiten en Cijfers 2013, werken in de publieke sector’. Het Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties presenteert in deze publicatie jaarlijks de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van arbeidszaken:

Loonontwikkeling loopt achter
Tot en met 2010 liep de loonontwikkeling van ambtenaren ongeveer gelijk op met medewerkers in de marktsector. Door bevriezing van de lonen bij de overheid lopen ambtenaren nu ruim 2% achter op de markt en de zorgsector. Internationaal liggen de lonen bij de Nederlandse overheid ongeveer op hetzelfde niveau als in omringende landen.

Internationale vergelijking
Internationaal vergeleken presteert de Nederlandse overheid goed. Op het gebied van onderwijs, openbaar bestuur, sociale zekerheid en cultuur scoort Nederland bovengemiddeld. Nederland blijft achter op het gebied van de zorg, veiligheid en milieu.

Integriteit
Het vertrouwen in de eerlijkheid en betrouwbaarheid van ambtenaren is groot; wereldwijd staat Nederland op de 7e plek van ‘meest integere landen’.

Agressie en geweld
Van de ambtenaren bij het Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen heeft 40% het afgelopen jaar te maken gehad met agressie en geweld. Onder de medewerkers met publiekscontacten is dat zelfs de helft. Meer dan 50% van de wethouders heeft in een jaar te maken met agressie en geweld, voor burgemeesters is dat meer dan 60%. In andere overheidssectoren ligt het nog hoger: politie 73%, gerechtsdeurwaarders 92%.

Ambtenaren tevreden met hun baan
Ambtenaren bij het Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen vinden de inhoud van hun werk het belangrijkst (83%), gecombineerd met de waardering die zij krijgen (80%). De hoogte van hun loon (57%) en de zekerheid van hun baan (56%) vinden zij minder belangrijk. Over het geheel zijn ambtenaren tevreden met hun baan (bijna 80%), maar minder tevreden over de organisatie waar zij werken (58%).

Bron: Binnenlands Bestuur, Rijksoverheid.nl

Monetta Driessen
HR-redacteur

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.