Artikel
12 nov '14
12 november '14
2 min

Kabinet wil doorwerken door AOW’ers gemakkelijker maken

AOW’ers kunnen waarschijnlijk vanaf 2016 gemakkelijker vrijwillig doorwerken op basis van een arbeidsovereenkomst. Nu doen ze dat vaak via een uitzendbureau of als zzp’er. De ministerraad is akkoord gegaan met een voorstel hiervoor van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Net als nu eindigt het arbeidscontract vanaf 2016 als een werknemer de AOW-leeftijd bereikt en geen nieuwe afspraken met de werknemer maakt. Komt een AOW’er daarna weer in dienst dan gelden de gewone ontslagregels.

Recht op minimumloon

AOW’ers die aangenomen worden via een arbeidscontract vallen onder de cao die geldt voor hun sector. Daarmee hebben ze vanaf 2016 ook recht op minstens het minimumloon. Hiervan is nu nog geen sprake.

Loondoorbetaling bij ziekte

Het voorstel moet het voor werkgevers aantrekkelijker maken om AOW’ers door te laten werken. De loondoorbetaling bij ziekte voor werkende AOW’ers gaat daarom naar zes weken in plaats van twee jaar. Dit is ook omdat AOW’ers geen recht hebben op de WIA. Voor werkgevers vormt de loondoorbetaling nu nog een belangrijke drempel om gepensioneerden in dienst te houden of te nemen.

Tijdelijk contract

Het wordt verder beter mogelijk om een tijdelijk contract af te sluiten met een gepensioneerde. Nu mag een werkgever een tijdelijk contract niet meer dan drie keer achter elkaar aanbieden zonder dat het daarna een contract voor onbepaalde tijd wordt. Dit wordt afhankelijk van de cao maximaal zes keer.

Geen oneerlijke arbeidsmarktconcurrentie

Om oneerlijke arbeidsmarktconcurrentie tegen te gaan, komt er een plicht voor werkgevers om doorwerkende AOW’ers als eerste te ontslaan bij reorganisaties. Daarnaast hoeft een werkgever straks niet in te gaan op verzoeken van AOW’ers voor uitbreiding van het aantal arbeidsuren. Dit voorkomt dat andere werknemers worden benadeeld. Werkende AOW’ers hebben namelijk ook AOW- inkomsten en zijn dus niet volledig afhankelijk van loon uit werk voor hun levensonderhoud.

Kennis en ervaring

Volgens het kabinet is doorwerken door AOW’ers op basis van een arbeidsovereenkomst belangrijk omdat de samenleving zo langer kan profiteren van hun ervaring en kennis. Daarbij kan het voor AOW’ers prettig zijn dat ze met werk invulling geven aan hun dagelijks bestaan en dat ze een aanvullend inkomen hebben. De maatregelen gaan na goedkeuring door het parlement per 1 januari 2016 in.

Bron: Rijksoverheid, Ondernemersplein

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.