Artikel
12 apr '13
12 april '13
3 min

Kabinet staat achter het sociaal akkoord

Het kabinet heeft donderdagavond 11 april ingestemd met het sociaal akkoord dat werkgevers en vakbonden eerder op de dag hebben bereikt. Om de afspraken te bekostigen zijn voorgenomen bezuinigingen van 4,3 miljard uitgesteld van maart naar augustus. Het kabinet komt daarmee tegemoet aan een wens van de werkgevers en vakbeweging en kan daardoor met hen tot een sociaal akkoord komen.

De crisis voorbij

In het akkoord is afgesproken dat de door het kabinet aangekondigde vereenvoudiging van het ontslagrecht en de bekorting van de WW-duur worden uitgesteld tot 2016, als de economische crisis naar verwachting voorbij is. Verder wordt de WW-duur niet al per 1 juli 2014 verkort, maar pas vanaf 2016 gefaseerd ingeperkt tot twee jaar in 2019. Werkgevers en bonden mogen wel per sector en cao afspraken maken over een langere WW, die zij dan zelf via premies moeten betalen.

Ouderen, gehandicapten

De ontslagvergoeding wordt conform het regeerakkoord ten hoogste € 75.000, maar er komt wel een overgangsregeling voor oudere werknemers. Om werkgevers tegemoet te komen is het quotum voor arbeidsgehandicapten van tafel, maar gaat het bedrijfsleven zich wel vrijwillig inspannen voor de indienstneming van op termijn in totaal 100.000 werknemers met een beperking per jaar. Slagen ondernemers hier niet in, dan komt er alsnog een wettelijke plicht.

Flexwerk

Flexwerken is al langere tijd onderwerp van discussie tussen de sociale partners. Binnen het sociaal akkoord zijn ook daar afspraken over gemaakt. Zo komt er een verbod op nulurencontracten in de zorg en mag een werkgever zijn werknemer maar drie tijdelijke contracten in twee jaar aanbieden. Nu zijn dat er drie in drie jaar. Het is de bedoeling dat de werkgever zijn tijdelijke contract zo sneller een vast contract aanbiedt.

Specifiek payroll

Binnen het akkoord is er ook gesproken over payroll. Daarbij hebben de sociale partners in het akkoord aangegeven dat “…het in het belang van de betrokken werknemers maar ook van de inhurende en uitlenende bedrijven is om volledige helderheid en transparantie te hebben ten aanzien van de essentiële elementen van de arbeidsrelatie, en met name wie de werkgever is van de gepayrollde werknemer.” Eenvoudiger gezegd betekent dit dat de sociale partners samen het belang van duidelijke communicatie en een helder contract bij payrolling onderschrijven zodat de payroll-medewerker weet wie zijn of haar werkgever is en zijn of haar opdrachtgever. Dit is iets waar we bij Driessen al jaren werk van maken als marktleider op het gebied van payroll in de publieke sector. Payroll is een valide HR-instrument dat je op de juiste manier in moet zetten.

Onderhandelaarsakkoord

Het huidige sociaal akkoord is een onderhandelaarsakkoord. De afspraken moeten nog worden goedgekeurd door de achterbannen van de vakbonden en werkgevers. Ook zal het kabinet het parlement nog om steun vragen voor de afspraken. Het kabinet zal met het uitstel van de bezuinigingen wel wat uit hebben te leggen aan Brussel. Het kabinet moet voor 1 mei een pakket maatregelen aan Brussel sturen waaruit blijkt dat Nederland in de toekomst weer gaat voldoen aan de begrotingsregel van 3 procent. Daar voldoet Nederland nu niet aan, maar volgens Rutte was het uitstel van de bezuinigen nodig om het vertrouwen te herstellen. “Dat willen we een kans geven.”

Zeer binnenkort zullen wij vanuit Driessen een uitgebreidere analyse van het sociaal akkoord ter beschikking stellen.

Bron: fd.nl, nu.nl

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.