Artikel
19 dec '13
19 december '13
3 min

Kabinet sluit Pensioenakkoord

De afgelopen weken stonden in het teken van onderhandelen binnen de politiek om een akkoord te bereiken over de pensioenen. De VVD, PvdA, D66, ChristenUnie en de SGP hebben over de laatste grootste hervorming een akkoord bereikt. Maar wat houdt dit precies in? Pensioenopbouw De pensioenopbouw wordt verlaagd van 2,15 naar 1,875 procent. In het regeerakkoord hadden de VVD en PvdA afgesproken tot een verlaging van 1,75 procent. Wat houdt dit percentage nou in? Het percentage bepaalt hoe snel een werkende belastingvrij pensioen kan opbouwen. Het percentage kan volgens de coalitie lager, omdat werkenden langer doorwerken en daardoor langer pensioen opbouwen. Doordat het percentage verlaagd wordt, vertraagt het de opbouw. Dit levert het rijk extra belastinginkomsten op. Uiteindelijk zou dit drie miljard euro extra opleveren in 2017.

Verandering van opbouwpercentage
De geplande verlaging wordt deels teruggedraaid, dit leidt tot een gat van ongeveer 650 miljoen euro op de rijksbegroting. Het gat wordt opgevuld door uitstel te geven aan de verlaging van de werkgeversbijdrage aan het Algemeen Werkloosheidsfonds. Kortom, door de geplande lastenverlichting voor werkgevers te schrappen. Dit zal ongeveer 260 miljoen euro moeten opleveren. Hieronder noemen wij nog enkele punten die het gat moeten dichten.

Mobiliteitsbonus
De mobiliteitsbonus is een bonus voor werkgevers die 50-plussers of arbeidsgehandicapten in dienst nemen. Hier zal 260 miljoen euro op bezuinigd gaan worden. Organisaties krijgen pas een mobiliteitsbonus als ze mensen in dienst nemen die 56 jaar of ouder zijn.

BTW Heffing
Naast bovenstaande veranderingen zullen de Koepels van pensioenfondsen btw moeten gaan heffen en afdragen over de dienstverlening aan de pensioenfondsen. De coalitie rekent erop dat dit uiteindelijk 110 miljoen moet gaan opleveren. Tevens komt er 50 miljoen uit een pot die is vrijgemaakt rond het Sociaal akkoord.

ZZP’ers
Naast bovenstaande punten heeft het pensioenakkoord ook effect op zzp’ers. Veel mensen maken in hun loopbaan de overstap van een vaste baan naar een zelfstandige baan. Er is vastgelegd dat wie deze overstap maakt, 10 jaar bij zijn huidige pensioenfonds moet kunnen blijven. Op dit moment moet een zzp’er die geen opdracht heeft en daardoor geen inkomsten hun oudedagsvoorziening ‘opeten’, voordat ze in aanmerking kunnen komen voor een WWB-uitkering (bijstand). Om dit te voorkomen is bovenstaande afspraak vastgelegd, wel zullen hier enkele voorwaarden tegenover staan.

De Nederlandsche Bank
Uiteindelijk willen de oppositiepartijen dat een lager opbouwpercentage leidt tot lagere pensioenpremies. De Nederlandsche Bank krijgt meer macht om hier controle op uit te oefenen. Op dit moment moet De Nederlandsche Bank aantonen dat fondsen onterecht hun premies hoog houden. Dit wordt omgedraaid, fondsen moeten zelf gaan bewijzen aan De Nederlandsche Bank dat indien zij premies niet verlagen of juist verhogen, dat dit nodig is. De verantwoording ligt dus nu bij de pensioenfondsen. Waarbij zij zelf verantwoordelijk zijn voor het aantonen dat werkenden niet worden bevooroordeeld ten opzichte van mensen die al met pensioen zijn en andersom.

Bron: NRC Handelsblad

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.