Artikel
19 apr '16
19 april '16
3 min

Inzet vervangers in de spotlight

Met de inwerkingtreding van de ketenbepaling van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) zal de vervanging van basisschoolleraren er niet eenvoudiger op worden. Besturen moeten zich bewust zijn van de gevolgen en daar helpen wij hen graag bij. Met onze totaaloplossing rondom vervanging in het primair onderwijs adviseren en ontzorgen wij schoolbesturen volledig.

Hoge werkdruk

Uit recent onderzoek door onafhankelijk onderzoeksbureau DUO blijkt dat 84% van de leerkrachten in het primair onderwijs een hoge werkdruk ervaart. De categorie ‘basisschoolleraren met een hoog risico op uitval’ is flink toegenomen evenals het aantal leraren met werkgerelateerde gezondheidsklachten. Als belangrijke oorzaken voor de hoge werkdruk worden genoemd: het aantal leerlingen in een klas dat extra begeleiding nodig heeft, de vele administratieve werkzaamheden die niet met de prestaties van leerlingen zelf te maken hebben en de grootte van de groepen.

Vervangerspools

Om de continuïteit en de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen, worden afwezige leraren zoveel mogelijk vervangen. Daarmee wordt ook voorkomen dat de wel aanwezige leerkrachten onevenredig zwaar worden belast. Maar met de inwerkingtreding van de ketenbepaling van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) zal de vervanging er niet eenvoudiger op worden. Vanaf 1 juli 2016 – of eerder als er voor die datum een nieuwe CAO PO wordt overeengekomen – verandert er veel rondom de inzet van tijdelijk personeel binnen het primair onderwijs. Met name voor vervangingen hebben deze ontwikkelingen grote gevolgen. Dit is met het door besturen gezamenlijk opzetten van overkoepelende vervangerspools een toenemend fenomeen.

Ketenregeling

Op basis van de verkorte ketenregeling mag een tijdelijk dienstverband worden aangegaan voor de duur van maximaal twee jaar, waarbinnen maximaal drie arbeidsovereenkomsten mogelijk zijn. Contracten met een tussenpauze van zes maanden of korter worden als opeenvolgend beschouwd. Als dat in de cao die van toepassing is omschreven staat, kan gebruik worden gemaakt van een afwijkingsmogelijkheid, waarbij maximaal zes contracten in een periode van vier jaar kunnen worden overeengekomen. Het doel van de aanpassingen in de WWZ is meer werkzekerheid. Continuïteit en professionalisering zijn natuurlijk belangrijke voorwaarden voor de kwaliteit van het onderwijs.

Maar is het wel realistisch om te verwachten dat alle vervanging gedaan kan worden door medewerkers met vaste contracten? Er zal altijd behoefte blijven aan een flexibele schil van medewerkers. Steeds meer schoolbesturen geven hier vorm aan met vervangerspools. Ook ontstaan steeds meer samenwerkingen en overkoepelende vervangerspools. De basis is in alle vormen een zorgvuldig samengestelde vervangerspool, een gekwalificeerde groep mensen die kan inspringen op vervangingsvragen.

Goed voorbereid van start

Om goed voorbereid te zijn op de veranderingen als gevolg van de WWZ is het belangrijk om de inrichting van een vaste en flexibele personeelsschil weloverwogen te bepalen en op de juiste manier om te gaan met vervangers. Bekijk onze totaaloplossing op het gebied van vervanging via onderstaand filmpje of op Altijd een goede leraar voor de klas – aanpak van het lerarentekort.

 

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.