Artikel
10 feb '14
10 februari '14
2 min

Invoering WMO 'met kracht voortgezet'

In een eerder bericht informeerden wij u over de bezwaren van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) rondom de invoering van de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Het kabinet heeft inmiddels per brief gereageerd richting de VNG. Hoewel die reactie volgens de VNG positieve elementen bevat, zijn de zorgen nog niet weggenomen. Toch lijkt de invoering van de decentralisatie van langdurige zorg en ondersteuning zonder vertraging door te gaan.

Kabinet komt gemeenten tegemoet
Het kabinet komt op een aantal punten tegemoet aan de drie zorgpunten van gemeenten: de samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars, het overgangsrecht 2015 en de regie op de drie decentralisaties:

  • Het kabinet legt de verplichte samenwerking tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders en gemeenten in de wijkteams vast in de Zorgverzekeringswet.
  • Het kabinet gaat de financiële effecten van het overgangsrecht in 2015 volgen. Als gemeenten volgend jaar in financiële problemen komen door het overgangsrecht van Awbz-cliënten naar de WMO, gaat het kabinet bijpassen. De VNG gaat ervan uit dat dit geld bovenop de eerder toegezegde 200 miljoen euro komt.
  • Het kabinet gaat een brede regietafel inrichten, onder leiding van minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken), met als uitgangspunt het bevorderen van de samenhang tussen de drie decentralisaties WMO, Jeugdwet en Participatiewet. Bestuurders van gemeenten kunnen zo periodiek hun belangrijke invoering- en uitvoeringsonderwerpen met betrokken bewindspersonen bespreken.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid
Het kabinet onderschrijft in haar brief het belang van een zorgvuldige en verantwoorde invoering van de nieuwe WMO en ziet dat als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van het kabinet en gemeenten. Veel gemeenten zijn inmiddels ver gevorderd met de voorbereiding. Staatssecretaris Martin van Rijn en minister Ronald Plasterk schrijven: ‘De inspanningen om begin februari 2014 een gezamenlijk transitieplan gereed te hebben en het wetsvoorstel in juli 2014 in het Staatsblad te publiceren, worden met kracht voortgezet’.

Invoering per 1 januari 2015
Ook de VNG hoopt dat de WMO op 1 juli door beide Kamers is vastgesteld. ‘We achten een zorgvuldige invoering van de nieuwe WMO per 1 januari 2015 nog niet uitgesloten. Zeker gezien de enorme consequenties van uitstel, pleiten we daar niet voor’, aldus VNG-woordvoerder Zuidema.

Bron:  Rijksoverheid, VNG, Binnenlands Bestuur

Monetta Driessen
HR-redacteur

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.