Artikel
17 nov '22
17 november '22
2 min

Investeren in leercultuur en scholing positief voor deelname

Als medewerkers onder werktijd scholing kunnen volgen, verhoogt dit de deelname aan scholing. Om te zorgen dat meer medewerkers scholing volgen, is het ook belangrijk dat er een positieve leercultuur is binnen de organisatie. Dat schrijft Björn de Kruijf, promovendus aan de Universiteit Groningen. Hij adviseert organisaties daarom om te investeren in de leercultuur.

In het artikel ‘De samenhang tussen leercultuur en de scholingsdeelname bij organisaties’ op de website van Tijdschrift voor HRM, ziet De Kruijf het bestaan van die positieve relatie. Tegelijkertijd heeft de leercultuur geen invloed op het aantal uren scholing dat een medewerker volgt. Kennelijk heeft de leercultuur een relatie met het aantal mensen dat scholing volgt, maar niet met de intensiteit van de scholing. Als de scholing onder werktijd plaatsvindt, is dit positief voor een hogere deelname aan scholing. Werkgevers kunnen medewerkers dus misschien verleiden meer aan opleidingen te doen door deze onder werktijd aan te bieden.

Ook is van belang of de scholing onder werktijd plaatsvindt. Weliswaar volgen meer medewerkers scholing als dit (deels) onder werktijd is, maar tegelijkertijd blijkt dat als de scholing onder werktijd plaatsvindt, dit een negatief effect heeft op het aantal uren scholing. Werkgevers lijken dus bereid te zijn om kleinere scholingsinspanningen onder werktijd te faciliteren, maar verwachten voor grotere scholingsinspanningen ook een inspanning van de medewerkers in de vorm van tijd.

Gekeken naar de financiën valt op dat hoe hoger de kosten voor de werkgever, hoe lager het aantal uren scholing dat wordt gevolgd. Als werkgevers gebruikmaken van subsidies, stijgt het aantal uren dat medewerkers scholing volgen. Het beschikbaar stellen van subsidies is dus een effectief instrument om meer uren scholing te bevorderen.

Download de whitepaper ‘Leren en ontwikkelen i.c.m. AFAS’ van IJK.

Naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek, zegt De Kruijf dat werkgevers in gesprek moeten met medewerkers om te kijken waar de scholingsbehoefte ligt. Op deze manier kan de scholing beter afgestemd worden op de wensen van medewerkers. Daarnaast is het voor werkgevers belangrijk om op een tweesporenbeleid in te zetten; zowel op leercultuur als op scholing. Door te investeren in scholing en de leercultuur blijven medewerkers leren en ontwikkelen en daarmee kan de organisatie goed blijven innoveren.

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 2 / 2. Aantal stemmen 1

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.