Artikel
8 apr '13
8 april '13
2 min

Internet­con­sul­tatie werkkosten­re­ge­ling

Staatssecretartis Weekers van Financiën gaf onlangs aan om via een internetconsultatie te willen peilen of er voldoende draagvlak is voor verdere verbetering en vereenvoudiging van de werkkostenregeling. Inmiddels staat deze internetconsultatie online en kunt u uw mening geven over de bestaande regeling.

Doel van de consultatie
De internetconsultatie streeft meerdere doelen na, te weten:

  • inzicht krijgen of het noodzakelijkheidscriterium leidt tot een begrijpelijker en beter uitvoerbare regeling en de reductie van de administratieve lasten daarmee ook daadwerkelijk ervaren wordt;
  • inzicht krijgen op welke punten behoefte is aan gerichte verbeteringen en aan zekerheid;
  • inzicht krijgen in de bereidheid de gewenste verbeteringen uit te ruilen tegen een lager percentage van de vrije ruimte;
  • de voorkeur peilen voor het noodzakelijkheidscriterium in het loonbegrip of voor verdere verbetering binnen de bestaande regeling;
  • inzicht krijgen in de toegevoegde waarde van mogelijke vereenvoudiging van de aansluiting tussen de financiële administratie en de loonadministratie;
  • ideeën verzamelen voor het oplossen van eventuele geconstateerde tekortkomingen in de verkenning.

Meer informatie of reageren?
In het document ‘Aan het werk met de werkkostenregeling’ worden de mogelijkheden van aanpassingen in de bestaande werkkostenregeling verkend. Zo krijgt u bijvoorbeeld meer informatie over het noodzakelijkheidscriterium en een aantal knelpunten in de regeling. U vindt dit document op www.internetconsultatie.nl/werkkostenregeling. Op deze pagina kunt u tot 17 mei op de consultatie reageren.

Bron: www.overheid.nl