Artikel
30 aug '18
30 augustus '18
3 min

Individuele ambtelijke geschilbeslechting in 2020, een voorbeeld

Met de ingang van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) verandert de wijze waarop een medewerker zijn onvrede kenbaar kan maken over een beslissing van de gemeente als werkgever. De vorm of en hoe in gemeenteland met geschilbeslechting na de normalisering wordt omgaan, is nog onbekend. Komt er een centrale landelijke commissie voor bepaalde onderwerpen? Mogen of moeten werkgevers dit individueel gaan regelen? De VNG is hierover in gesprek met de vakbonden. De Cao gemeenten zal duidelijkheid gaan bieden.

De sector Rijk heeft over de geschilbeslechting al een akkoord bereikt. De afspraken staan uitgewerkt in de Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 2018-2020. In dit artikel gaan wij in op de gemaakte afspraken aangaande geschilbeslechting. Dit geeft een inkijkje in één van de mogelijkheden voor de gemeentelijke sector. In de sector Rijk zal een geschillenloket en één rijksbrede geschillencommissie het licht zien.

Geschillenloket

De sector Rijk kiest voor een onafhankelijk geschillenloket met als doel de kwaliteit en de zorgvuldigheid van beslissingen te verhogen. Het loket gaat na de inwerkingtreding van de Wnra aan de slag en gaat medewerkers en leidinggevende bijstaan in het vinden van een oplossing via bemiddeling en advisering. Zo kan er bij een meningsverschil een oplossing worden gezocht in een vroeg stadium en wordt een mogelijke gang naar de rechter voorkomen. Dit alles zou er voor moeten zorgen dat onenigheid niet (meteen) tot juridische procedures leidt.

Het loket is voornamelijk preventief van aard, verricht maatwerk en heeft aandacht voor de emotie achter het geschil. De gang naar het loket wordt van betrokkenen (werkgever en werknemer) verwacht, maar wordt niet afgedwongen. Het heeft geen consequenties als het loket niet wordt gebruikt. Afzien van gebruik zal naar verwachting echter in een gerechtelijke procedure uitgelegd moeten worden aan de kantonrechter.

Geschillencommissie

Momenteel kent het Rijk nog verschillende geschillencommissies (de departementale bezwaaradviescommissies met ieder een eigen werkwijze). Deze commissies zullen zoveel mogelijk worden samengevoegd tot één rijksbrede functionerende commissie die al naar gelang het onderwerp kan worden samengesteld met deskundigen uit een pool. Partijen maken nog nadere afspraken over de exacte invulling en vormgeving van deze commissie. Wel is reeds de afspraak gemaakt  dat de leden voor de helft voorgedragen zullen worden door de bonden en voor de andere helft door de werkgever. Vanuit de commissie gaat, net als bij het loket, een signalerende werking uit. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot toekomstige aanpassingen in de Cao als blijkt dat er over één onderwerp veel geschillen binnenkomen.

Kantonrechter

Lukt het niet een geschil op bovenstaande manier(en) op te lossen, dan hebben medewerker en leidinggevende natuurlijk nog de mogelijkheid om dit voor te leggen aan de kantonrechter.

Webinar

Wilt u direct zelf aan de slag om de Wnra met succes door te voeren binnen uw organisatie, maar krijgt unog niet helemaal grip op de zaak? Wellicht biedt een projectleider, een kritische blik, kennis of gewoon wat extra hulp uitkomst. De consultants van Reijn beschikken over een brede kennis van de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (Wnra) en helpen graag daar waar nodig. Neem vrijblijvend contact op.

Bronnen: 
Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk (2018 – 2020)
VNG-ledenbrief: ‘Stand van zaken invoering Wnra’ (27 juli 2018)

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.