Artikel
1 mrt '11
1 maart '11
3 min

In de toekomst wordt alles beter? Een blik vooruit naar 2040

Bijna  iedereen is weleens benieuwd naar hoe de toekomst eruit ziet. Research voor Beleid heeft een scenariostudie gedaan naar de toekomst van Nederland in 2040. Uit deze studie komt naar voren dat 90% van de beroepsbevolking fulltime werkt.

Iedereen aan het werk
Momenteel zit de kredietcrisis nog vers in ons geheugen en lijkt de economie zich te herstellen. In 2040 is de crisis geschiedenis en is de economie hersteld. Hierdoor ontstaat veel ruimte op de arbeidsmarkt. Waar de werkgevers nu nog een ruime keuze uit werknemers hebben, zullen in 2040 de werknemers het voor het kiezen hebben. Door de vergrijzing en bevolkingskrimp bestaat namelijk een flinke krapte op de arbeidsmarkt. Iedereen kan en moet dus aan het werk! Dit betekent dat meer vrouwen op de arbeidsmarkt komen en jongeren worden eerder  voorbereid om toe te treden.

Fulltime wordt de norm
Ook neemt het aantal gewerkte uren fors toe. Van de beroepsbevolking werkt gemiddeld 90% fulltime. Kinderopvang en scholen krijgen daardoor een prominente rol in de maatschappij en worden meer integrale kindvoorzieningen. Daarbij komt een sterke focus op de ontwikkeling van het kind te liggen.

Flexibele carrières
Volgens het onderzoek zullen carrières in 2040 flexibeler opgebouwd zijn. Zo zullen mensen vaker parallelle banen hebben, bijvoorbeeld een leraar die ook in de zorg werkt. Daarnaast zal meer omgeschoold gaan worden naar totaal andere beroepgroepen. Lifetime employment is iets van het verleden. Mensen met een zwaar beroep zullen de overstap maken naar lichtere functies wanneer ze deze fysiek of mentaal niet meer kunnen vervullen. Zingeving wordt steeds belangrijker en de werkgever zal hier in moeten faciliteren om medewerkers te behouden. Ook blijven oudere werknemers nog steeds een grote toevoeging voor de arbeidsmarkt.

Tevens worden meer mogelijkheden  geboden om tijdelijk een stap terug te doen voor bijvoorbeeld zorg voor kleine kinderen. Er zal volgens Research voor Beleid een maatschappij komen waarbij iedereen verplicht is tot werken.  Mensen die werkloos worden door eigen functioneren komen niet meer voor een uitkering in aanmerking. Voor deze werkloze mensen worden staatsbanen ingevoerd. Dit zijn banen die van nut zijn voor de maatschappij, maar weinig uitdaging kennen en waaraan een laag salaris verbonden is.

Een leven lang leren
Er zal een totale verankering plaatsvinden om een leven lang te leren. Beginopleidingen zullen een brede oriëntatie hebben en korter van duur zodat afgestudeerden op verschillende beroepen ingezet worden. Hierbij zal gefocust worden op ontwikkeling van competenties en basisvaardigheden.

Een nieuwe ontwikkeling zijn de leerrechten.  Daarmee heeft elk persoon recht heeft op een budget dat besteed kan worden aan verschillende opleidingen. Tevens zal een database bijgehouden worden met  daarin alle beroepen en de benodigde competenties. Wanneer competenties veranderen van een beroep zullen degenen die deze functie vervullen een opleiding moeten volgen. Met deze opleiding kunnen ze zichzelf het benodigde niveau te ontwikkelen.

De begrippen ‘laagopgeleide’ en ‘hoogopgeleide’ zullen  achterhaald zijn. Het verschil tussen mensen zal niet meer in de duur of niveau van de opleiding zitten. Het belangrijkste wordt het beroep wat iemand uitoefent en de competenties die daarvoor nodig zijn. De invoering van het woord “compotentie” zal plaatsvinden. Hiermee worden de mogelijkheden uitgedrukt die iemand heeft zich verder te ontwikkelen.

Van 2040 terug naar 2011

Wilt u meer weten over het heden en de nabije toekomst van dit jaar dan is het artikel HRM trends en ontwikkelingen 2011 wellicht interessant voor u.

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 1 / 2. Aantal stemmen 1

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.