Artikel
14 feb '13
14 februari '13
3 min

Hulp bij het in dienst nemen van arbeidsgehandicapten

Per 1 januari 2014 moet de Participatiewet ingaan. Deze wet zorgt er voor dat mensen met een bijstandsuitkering of een beperking weer sneller aan het werk kunnen. Zo gaat de Participatiewet werkgevers verplichten om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Eén van de opvallendste maatregelen uit deze wet is het quotum voor het tewerkstellen van werknemers met een arbeidshandicap. Bij elk bedrijf dat meer dan 25 medewerkers in dienst heeft, moet minstens 5% van het totaal aantal werknemers in de toekomst uit arbeidsgehandicapten bestaan.

Maatregelen verplichte inschakeling arbeidsgehandicapten
Het quotum moet ervoor zorgen dat zo veel mogelijk mensen bij reguliere werkgevers aan de slag gaan. Daar staan de nodige maatregelen tegenover die het aannemen van werknemers met een arbeidshandicap aantrekkelijk moeten maken voor het bedrijf.

Onlangs is er een pakket aan maatregelen opgesteld om werkgevers te begeleiden bij deze plicht.  Dit pakket bevat zowel bestaande als nieuwe maatregelen.

  • Het UWV en de gemeenten krijgen een rol bij het ondersteunen van werkgevers. Dit moet de administratieve lasten die het in dienst nemen van een arbeidsgehandicapte met zich meebrengt, beperken.
  • Loondispensatie wordt in de toekomst mogelijk voor alle werknemers met een arbeidshandicap. Hierbij mag de werknemer minder dan het wettelijk minimumloon verdienen als hij ook verminderd productief is. De werknemer krijgt dan een loonaanvulling van de gemeente.
  • De gemeente kan het bedrijf een jobcoach toewijzen die de arbeidsgehandicapte werknemer helpt tijdens en eventueel na het inwerktraject.
  • De no-riskpolis zorgt ervoor dat de werkgever bij ziekte van de arbeidsgehandicapte werknemer zijn loon niet altijd hoeft door te betalen.
  • De werkgever draait niet zelf op voor werkplekaanpassingen voor de arbeidsgehandicapte werknemer. Er kan hierbij gedacht worden aan een invalidentoilet of een traplift.
  • De werkgever kan een mobiliteitsbonus krijgen voor arbeidsgehandicapte werknemers die bij het bedrijf aan de slag gaan. Deze bonus is in de plaats gekomen van de premiekorting voor arbeidsgehandicapten. De bonus (die nog dezelfde vorm heeft behouden als de oude premiekorting) bedraagt € 7.000,- per jaar bij een fulltime dienstverband. Als een arbeidsgehandicapte medewerker met een loondispensatie bij het bedrijf aan de slag gaat, bedraagt de bonus de helft.

Grote verandering
Dit is een enorme verandering voor bedrijven. Zij zullen zich hier dan ook goed op moeten voorbereiden.  Het betekent dat er goed gekeken moet worden naar bestaande functies. Welke functies zijn bijvoorbeeld geschikt om zodanig aan te passen dat een medewerker met een arbeidshandicap deze ook zelfstandig kan uitvoeren. En zijn de reguliere werkplekken geschikt voor medewerkers met een arbeidshandicap, bijvoorbeeld voor rolstoelgebruikers?

Niet alleen werkgevers, maar ook hun medewerkers zullen de slag moeten maken om anders naar hun bedrijf te kijken en te zoeken naar mogelijkheden om aan de eisen van de Participatiewet te kunnen voldoen.

Bron: OR Rendement

Miriam Teunissen
HRM consultant bij Reijn

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.