Interview
8 jul '20
8 juli '20
6 min

HRM-adviseur Jan Gerard Kuper: “Wij zijn klaar voor schooljaar 2020/2021”

Ook al lijkt alles in deze coronatijden te draaien om het hier en nu, we moeten natuurlijk ook alvast vooruitkijken naar het schooljaar 2020/2021. Driessen sprak met HRM-adviseur Jan Gerard Kuper over hoe Stichting Varietas omgaat met de formatieplannen voor haar 30 basisscholen.

Waar moet je rekening mee houden qua formatie? Wat doe je als leerkrachten in het najaar ook bij alle verkoudheidsklachten thuis moeten blijven? Hoe bereidt Stichting Varietas zich hierop voor?

We zijn benieuwd hoe jullie omgaan met de nieuwe formatieplannen. Houden jullie nu al rekening met een extra flexibele schil voor als medewerkers met corona- of andere verkoudheidsklachten thuis moeten blijven?

“Ja zeker. Gelukkig heeft onze stichting een vrij forse interne flexibele schil. We zijn al een tijd geleden overgestapt van het Vervangingsfonds naar een eigen vervangingspool. Daarbij moet ik wel toelichten dat Stichting Varietas net een nieuwe stichting is, voortgekomen uit Stichting ROOS en Stichting Quo Vadis. Stichting ROOS werkte voorheen niet met eigen vervangers, Stichting Quo Vadis wel. De bestaande pool is dus nu opgeschaald en wel naar 22 fte. We hopen daarmee te kunnen toekomen.

Op dit moment zien we ook dat een aantal collega’s vanwege corona niet voor de klas staat. Allereerst zijn er natuurlijk leerkrachten die ziek zijn, dan is het duidelijk. Maar er blijven ook medewerkers preventief thuis omdat ze in de risicogroep vallen, bijvoorbeeld vanwege astma of hartklachten. Daarvoor hebben we met de arbodienst een protocol afgesproken, zodat dat legitiem is. Zij werken wel vanuit huis. En sommige medewerkers hadden er in eerste instantie een onveilig gevoel bij om weer voor de klas te staan. Hen probeer je als werkgever gerust te stellen, door ze te laten komen en laten ervaren hoe het gaat. Ook door samen afspraken te maken, bijvoorbeeld om spatschermen te gebruiken. Zo komt de meerderheid uiteindelijk toch met een gerust hart werken.

Tot nu toe hebben we gelukkig genoeg invallers om alles op te kunnen vangen. Het voordeel van onze eigen vervangerspool is dat iedere invaller een eigen stamschool heeft en dus zoveel mogelijk daar ingezet wordt om in te vallen. Daarnaast hebben we incidenteel de uren van een parttime collega tijdelijk uitgebreid. Zo hebben we steeds de problemen op kunnen lossen en hebben we geen klassen naar huis hoeven sturen.”

Jullie hebben dus extra leerkrachten geworven. Hoe ga je om met werving en selectie in deze bijzondere tijd?

“De uitbreiding van de flexibele schil naar 22 fte liep al voor de coronatijd. We wisten uiteraard al langer dat we per 1 april samen zouden gaan. Stichting ROOS regelde vervangingen voorheen via een extern mobiliteitsbureau. Maar aangezien dat contract aflopend was, trokken we al een poos samen op in vervangingen en hadden daarom gaandeweg het aantal fte’s uitgebreid.

We hebben wel recent een aantal nieuwe leerkrachten geworven voor de hele stichting. Dit traject hebben we een specifiek aantal directeuren toebedeeld, zij hebben inmiddels heel wat afspraken gehad. Vóór de meivakantie is eerst het interne vacaturetraject afgerond, dit levert altijd een mooie stoelendans op. Ná de meivakantie liep het externe vacaturetraject, gelukkig waren toen de maatregelen ook weer iets soepeler. We hebben de brievenselectie vanuit thuis gedaan en vervolgens gekozen voor live gesprekken in een veilige setting op school. Uiteindelijk hebben we voor 9 fte nieuwe collega’s aangenomen. Daarnaast zijn er drie nieuwe locatieleiders geworven, ook daarbij is gekozen voor live gesprekken. Daar zijn vanzelfsprekend iets meer commissieleden bij aanwezig, maar in de school is ruimte genoeg om dit volgens de RIVM-richtlijnen vorm te geven.

Al met al denken we vooralsnog voldoende voorbereid te zijn in onze formatie. Een tweede besmettingsgolf zou natuurlijk een spannende ontwikkeling zijn, waarbij we opnieuw mogelijke oplossingen moeten bezien. Dan zal er zeker weer veel creativiteit nodig zijn.”

Het onderwijs kampt met een behoorlijk lerarentekort. Ondervinden jullie geen problemen?

“Ik moet zeggen dat de aanwas op dit moment eigenlijk prima is. We zijn regionaal gespreid en ik denk wel dat we ook een aantrekkelijke werkgever zijn. Binnen de regio zie ik wel verschillen. Specifiek in Deventer hadden we bijvoorbeeld vorig jaar een tekort, maar dat is inmiddels gelukkig opgelost. Aan de kant van Almelo hebben we dan weer alles in de hand. Daar speelt wel vergrijzing van het personeelsbestand, maar dit gaat gelijk op met een krimp in de leerlingeninstroom.

Zo staan alle reguliere schoolformaties voor 2020/2021 nu ingevuld. Wel staan er nog steeds gesprekken gepland voor aanvulling van de invalpool. Hoewel die nu vol is, willen we alvast geschikte kandidaten achter de hand hebben voor als er invallers vertrekken. Bijvoorbeeld als mensen een overstap willen maken naar het voortgezet onderwijs, het speciaal onderwijs of vanwege reisafstand een andere werkgever zoeken. Of als invallers juist intern doorstromen, voor veel mensen is de pool een mooie opstap. Binnen 30 scholen kunnen rondlopen in onder-, midden- en bovenbouw, dat zijn een heleboel mogelijke variaties om ambities na te jagen.”

Hebben jullie ook ervaring met zij-instromers om je formatie aan te vullen?

“Een paar jaar geleden zagen we hier vanuit de Pabo Zwolle kansen om een zij-instroomtraject op te zetten. ‘Van Rabo tot Pabo’, omdat specifiek bij de Rabobank destijds veel mensen weg moesten. Dit leidde tot veel reacties en heeft veel tijd en energie gekost, maar het resultaat was helaas teleurstellend.

Voor 2020 zagen we opnieuw kansen, we hebben specifiek daarvoor geld gereserveerd en zijn gecharmeerd van het initiatief via Driessen. Intussen lopen de voorbereidingen volop tussen ons, Driessen en Hogeschool Saxion Deventer. We hebben specifiek binnen onze stichting gezocht welke vijf scholen de meest geschikte plekken en de beste begeleiding kunnen bieden. Die scholen hebben ieder twee of drie kandidaten gesproken en de beste match uitgekozen. In september starten deze zij-instromers via de driehoeksverhouding met Driessen, zij komen twee jaar bij Driessen in dienst en worden gedetacheerd naar ons. Ze kunnen direct voor de klas, met uiteraard de juiste begeleiding door het opleidingsinstituut en door ons, om binnen twee jaar hun opleiding af te ronden. Ik heb er volop vertrouwen in dat we dit traject wel tot een succes kunnen brengen. Ik ben hier heel blij mee, met goede zij-instromers heb je meteen je medewerkers voor de toekomst te pakken!”

Jan Gerard Kuper is HRM-adviseur bij Stichting Varietas, een organisatie met 30 basisscholen in Salland en Twente. Deze scholen zijn openbaar, Interconfessioneel, neutraal, Katholiek of Protestants-Christelijk. De samenwerkende scholen leggen verbindingen met elkaar. Dat betekent dat ze kennis, ervaring en medewerkers kunnen uitwisselen.

Dit artikel is eerder verschenen op de website van Driessen en met toestemming geplaatst.

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.