Branded
23 okt '23
23 oktober '23
4 min

HR-analytics: hoe data-analyse kan bijdragen aan een gezondere organisatiecultuur

In veel organisaties is data koning geworden. Hoewel er wellicht discussies ontstaan over de effectiviteit ervan, begint HR-analytics ook steeds meer aanloop te krijgen in de wereld van human resources.

Wat is HR-analytics?

Een organisatie genereert dagelijks enorme hoeveelheden data: van aanwezigheidsstatistieken en prestatiebeoordelingen tot medewerkertevredenheid en verloopcijfers. HR-analytics helpt bij het navigeren door deze cijferzee. In het kort is HR-analytics het systematisch verzamelen en vervolgens analyseren van gegevens om patronen te ontdekken in de gegevens en deze in te zetten voor de gezondheid en productiviteit van een organisatie. Of het nu gaat om het signaleren van stressniveaus of het in kaart brengen van de teamdynamiek, HR-analytics stelt human resources in staat om proactief en preventief te werk te gaan.

Het samenspel tussen kille data en menselijke relaties lijkt wellicht tegenstrijdig, maar de realiteit toont een verrassend harmonieuze brug. Het gaat immers niet enkel om het verzamelen van data, maar vooral om de interpretatie en toepassing ervan. Het vermogen om problemen te voorspellen voordat ze escaleren is een van de vele voordelen van HR-analytics.

Het vinden van kansen in mogelijke problemen

Maar hoe draagt dit bij aan een gezondere bedrijfscultuur? Door bewustzijn te creëren. HR-analytics zorgt ervoor dat er een duidelijk beeld ontstaat van bijvoorbeeld stressniveaus, werkdruk en teamdynamiek, waardoor deze proactief kunnen worden aangepakt voordat ze escaleren. HR-analytics stelt men niet alleen in staat om te reageren op wat er misgaat, maar ook om te anticiperen en preventief te handelen.

Stel bijvoorbeeld dat je door data-analyse ontdekt dat bepaalde teams systematisch overuren maken of dat er een piek van ziekteverzuim ontstaat na specifieke projectdeadlines. Dit zijn concrete aanwijzingen waar actie op kan worden ondernomen. Misschien is het tijd voor extra ondersteuning, flexibelere werkuren of een herziening van de deadlines? Zonder de inzichten van HR-analytics blijven deze patronen veelal onopgemerkt.

Bovendien gaat het bij HR-analytics niet alleen om het opsporen van problemen, maar ook om het benutten van kansen. Door medewerkerstevredenheid en -betrokkenheid te meten, kun je bijvoorbeeld identificeren welke factoren bijdragen aan een positieve werkomgeving. Is het de flexibiliteit? De teamdynamiek? De mate van autonomie in het werk? Met deze inzichten kun je gerichte acties ondernemen om de werkomgeving te verbeteren en medewerkers te motiveren.

HR-analytics helpt ook bij diversiteit

Een andere bijzondere bijdrage van HR-analytics is het bevorderen van diversiteit en inclusiviteit binnen organisaties. Door data te verzamelen over de samenstelling van het personeelsbestand en carrièrepaden, kunnen onbewuste vooroordelen en structurele barrières worden aangepakt, resulterend in een meer inclusieve bedrijfscultuur waar iedereen zich gewaardeerd en betrokken voelt.

De voordelen die diversiteit in een organisatie brengen zijn er in grote aantallen. Een veelzijdig team brengt verschillende perspectieven, ideeën en ervaringen samen, wat kan leiden tot meer creativiteit en innovatie. HR-analytics kan helpen om diversiteitsdoelen niet alleen als een abstract ideaal te zien, maar als een haalbare en meetbare doelstelling. Door het analyseren van recruitment data, promotiepatronen en werknemersfeedback, kan HR bepalen of de organisatie op de juiste weg is of dat er bijgestuurd moet worden.

De bijdrage aan de salarisadministratie

De integratie van salarisgegevens met andere HR-processen kan de medewerkerservaring verrijken. Wanneer beloning bijvoorbeeld direct gekoppeld wordt aan prestatiebeheer, kunnen werknemers duidelijk zien hoe hun inspanningen worden erkend en beloond. Daarnaast kunnen voorspellende modellen binnen HR-analytics helpen bij het plannen van toekomstige salarisbudgetten, personeelsbehoeften en strategische beslissingen omtrent werknemersvoordelen en salarisverhogingen.

Het uitbesteden van de salarisadministratie aan externe experts, zoals bijvoorbeeld Salure, kan ook bepaalde voordelen met zich meebrengen. Ten eerste profiteert de organisatie van de gespecialiseerde expertise die deze bedrijven bieden, vaak leidend tot een verhoging van nauwkeurigheid. Bovendien kan het bijdragen aan een strategische benadering van HR-analytics. Externe salarisadministrateurs beschikken vaak ook over geavanceerde systemen en tools voor data-analyse die een organisatie zelf niet altijd heeft. Dit maakt diepere inzichten en geavanceerde rapportagemogelijkheden beschikbaar. Hierdoor kan HR zich richten op de interpretatie en het gebruik van deze analytics om strategische beslissingen te nemen.

Nu data tegenwoordig een van de belangrijkste hoekstenen zijn van optimalisatie en accurate inzichten, wordt HR-analytics steeds belangrijker. Naast HR-analytics zijn er nog veel andere ontwikkelingen in human resources. Of je nu dieper wilt duiken in de nieuwste strategieën voor werknemersbetrokkenheid, geïnteresseerd bent in de impact van technologische innovaties op werkplekleren, of de complexiteit van veranderingsmanagement wilt ontrafelen, er is een schat aan informatie beschikbaar.

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.