Artikel
17 feb '17
17 februari '17
3 min

Hoe ziet de personeelsplanning er in 2020 uit?

De veranderingen op de arbeidsmarkt en daarmee op het gebied van personeelsplanning gaan snel. Binnen nu en 2020 veranderen werkomgevingen daardoor sterk. Dit stelt Paralax, een bedrijf dat software maakt voor personeelsplanning en schoolroosters. Paralax ziet vier trends voor de komende vier jaar.

1. Integrale planning

Paralax verwacht tot 2020 nog een lichte groei van de sturing op efficiëntie. Door deze toename zullen organisaties het planningsproces als bredere discipline moeten benaderen. Forecasting, het met software inschatten van toekomstige ontwikkelingen, is daarbij belangrijk. Het gevolg is dat organisaties steeds meer onderdelen kunnen samenvoegen bij het maken van een planning. In een logistiek proces kun je bijvoorbeeld auto’s, routes en chauffeurs samen plannen. Organisaties kunnen zo medewerkers, materialen en diensten optimaal inzetten. Dit verrijkt het planningsproces, maar maakt het ook complexer.

2. Flexibel personeel

Het inhuren van flexibel personeel lijkt erg te zijn toegenomen en het lijkt nog verder te groeien. Paralax heeft het over ‘lijkt’, omdat flexwerkers zichtbaarder zijn dan vroeger. Organisaties kijken meer naar de flexibele schil als besparing van personeelskosten belangrijker wordt. Flexibilisering van personeel is vooral mogelijk bij fluctuerend aanbod. Hiervan is in meer sectoren sprake dan de sectoren die nu flexibilisering toepassen. Voor het goed inspelen op flexibiliteit wordt capaciteitsmanagement steeds belangrijker. Meer organisaties zullen naar planning gaan kijken in plaats van naar roostering. Dit maakt betere voorspellingen nodig en snel op- en afschalen wordt belangrijker.

3. Snelle digitalisering

De digitalisering zal zich snel verder ontwikkelen. Dit is goed voor de efficiëntie van het dagelijkse werk. Paralax benadrukt dat de ontwikkeling van het beleid binnen organisaties nog niet gelijk oploopt met de groei van digitalisering. Dit heeft een remmend effect. Voor het succesvol omgaan met digitalisering moeten organisaties goed kijken naar de wensen van de medewerkers. Dat kan gaan om het altijd en overal toegang hebben tot bedrijfsportals en om het krijgen van de meest recente informatie over roosters. Verder moeten organisaties rekening houden met de ontwikkeling van het ‘internet van de dingen’. Zo kunnen slimme toiletten aangeven of schoonmaak wel of niet nodig is, wat de efficiëntie bevordert. Deze ontwikkelingen vergroten de vraag naar procesautomatisering. Om hieraan te voldoen zijn organisatorische aanpassingen noodzakelijk voor een goede afstemming van de planning en het organisatiebeleid.

4. Minder individualisering

Volgens Paralax daalt het aantal zzp’ers door regelgeving waardoor zzp’ers jaarlijks opdrachten voor meerdere opdrachtgevers moeten doen. Ook ziet Paralax een vermindering van de populariteit van jobhoppen. Vooral omdat mensen boven de dertig vastigheid willen. De individualisering neemt daardoor de komende jaren af. Op de langere termijn betekent dit veel voordelen voor de werkgever. Vaste krachten zijn meer gehecht aan hun organisatie en voelen zich meer verantwoordelijk voor de taken en resultaten. Bij minder individualisering neemt de binding van werknemers aan organisaties toe en daalt het personeelsverloop. Hierdoor kunnen werkgevers de personeelsplanning op de korte en lange termijn met meer zekerheid invullen.

Bron: HR Praktijk.nl

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.