Artikel
15 sep '20
15 september '20
4 min

Hoe ontwikkelen pullfactoren zich op de actuele arbeidsmarkt?

Salaris en werksfeer blijven de belangrijkste pullfactoren voor de Nederlandse beroepsbevolking. Dit blijkt uit het Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek (AGO), waarbij er in het tweede kwartaal van 2020 onderzoek werd gedaan naar onder andere de belangrijkste pullfactoren en arbeidsvoorwaarden om te kiezen voor een baan.

Belangrijkste pullfactoren op de huidige arbeidsmarkt

Een goed salaris is in 2020 nog steeds de belangrijkste pullfactor voor de Nederlandse beroepsbevolking om te kiezen voor een baan. Ook in de rest van de top 10 zijn er, ondanks de coronacrisis, geen spectaculaire veranderingen te zien. Een goede werksfeer en het krijgen van of het uitzicht hebben op een vast contract blijven ook belangrijk in de keuze voor een baan. Het belang van een acceptabele werkdruk is wel licht gestegen van de tiende naar de achtste plek. Het komende half jaar is het interessant om in te gaten te houden of dit blijft veranderen en of door de coronacrisis verschuivingen ontstaan in de prioriteiten van de Nederlandse beroepsbevolking.

Ranking Pullfactoren Percentage 2020 Percentage 2019
1 Goed salaris 55% 53%
2 Werksfeer 44% 44%
3 Vast contract 40% 39%
4 Inhoud van het werk 35% 35%
5 Dichtbij huis/acceptabele reistijd 34% 33%
6 Uitdaging van het werk 24% 23%
7 Zelfstandigheid in de functie 21% 20%
8 Acceptabele werkdruk 20% 19%
9 Afwisseling van het werk 20% 19%
10 Goede secundaire arbeidsvoorwaarden/CAO 19% 20%

Bron: Intelligence Group, AGO (Q2-2019 en Q2-2020)

Zoeken mannen en vrouwen hetzelfde in een baan?

Waar een goede werksfeer voor mannen belangrijker is geworden in 2020 (van 39% naar 41%), is dit voor vrouwen minder belangrijk geworden (van 50% naar 47%). Alhoewel een goede werksfeer voor vrouwen nog steeds belangrijk is, wordt het verschil tussen mannen en vrouwen met deze verandering in 2020 wel kleiner ten opzichte van 2019. Wat betreft een vast contract is het verschil juist groter geworden. Waar vorig jaar 41% van de mannen aangaf dat een vast contract belangrijk is bij de keuze voor een nieuwe baan is dit jaar gestegen naar 43%. Voor vrouwen is dit percentage daarentegen lichtelijk gedaald van 37% in 2019 naar 36% in 2020. Kijkend naar de verschillen tussen mannen en vrouwen is er één pullfactor waar er een duidelijk verschil te zien is. Waar maar 29% van de mannen aangeeft dat een baan dichtbij huis of een acceptabele reistijd belangrijk is in de keuze voor een nieuwe baan, is dit percentage bij vrouwen met 39% beduidend hoger.

Pullfactoren door de leeftijdsgroepen heen

Een vast contract staat voor de Nederlandse beroepsbevolking met 40% op de derde plek en wordt daarmee gezien als een belangrijke pullfactor in de keuze voor een baan. Wanneer er wordt gekeken naar verschillen tussen leeftijdsgroepen is er te zien dat dit belang van een vast contract toeneemt naar mate men ouder wordt. Binnen de beroepsbevolking onder de 30 jaar gaf 29% aan dat een vast contact een belangrijke rol speelt bij het kiezen voor een baan. Bij de leeftijdsgroep van boven de 50 jaar is dit 46%.

Voor de doorgroeimogelijkheden is het tegenovergestelde waar. Het belang van deze pullfactor neemt af naarmate men ouder wordt en is vele malen belangrijker voor mensen onder de 30 (28%) dan boven de 50 (7%). Doorgroeimogelijkheden heeft hiernaast ook een hoge selectiviteit. Dit betekent dat deze pullfactor typerend is vooral voor mensen onder de 30, maar ook nog voor mensen tussen de 30 en 40 jaar.

Arbeidsvoorwaarden

Ook wat betreft de arbeidsvoorwaarden heeft de coronacrisis nog niet voor grote veranderingen gezorgd. Een goede pensioenregeling, flexibele werktijden en een reiskostenvergoedingen worden door de Nederlandse beroepsbevolking nog steeds gezien als de belangrijkste arbeidsvoorwaarden.

Misschien niet geheel verrassend is dat een flexibele werktijd vaker wordt benoemd door vrouwen (44%) dan door mannen (36%). Ook als het gaat om een bonusregeling/ winstdelingsregeling is er een verschil te zien tussen mannen en vrouwen. Mannen geven ten opzichte van de gemiddelde beroepsbevolking beduidend vaker aan een bonusregeling/ winstdelingsregeling een belangrijke arbeidsvoorwaarde te vinden.

Ranking Arbeidsvoorwaarden Percentage 2020 Percentage 2019
1 Pensioenregeling 42% 43%
2 Flexibele werktijden 40% 42%
3 Reiskostenvergoeding 40% 38%
4 Veel vrije tijd/vakantiedagen 36% 34%
5 13e maand 32% 31%
6 Mogelijkheid om thuis te werken 29% 27%
7 Aandacht voor goede werkplekken en werkomstandigheden (ARBO) 18% 17%
8 Studie- en opleidingsbudget 18% 17%
9 Onregelmatigheidstoeslag/ overwerkvergoeding 17% 17%
10 Bonusregeling/ winstdelingsregeling 14% 14%

Bron: Intelligence Group, AGO (Q2-2019 en Q2-2020)

Dit artikel is overgenomen van Intelligence Group en met toestemming geplaatst.

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 1.7 / 2. Aantal stemmen 3

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.