Artikel
6 aug '18
6 augustus '18
3 min

Het Rijk wil zich nog meer profileren op de arbeidsmarkt

Er zijn veel ontwikkelingen die volgens de rijksoverheid om een strategisch personeelsbeleid vragen. Het gaat bijvoorbeeld om de gemiddelde leeftijd van rijksambtenaren van 48 jaar, het moeilijk werven van ICT’ers en meer diverse en complexe maatschappelijke vraagstukken. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken heeft daarom de agenda Strategisch personeelsbeleid Rijk 2025 opgesteld. Deze bevat zeven aandachtspunten voor het toekomstige personeelsbeleid van het Rijk.

Het kabinet ging op 13 juli akkoord met de agenda Strategisch personeelsbeleid Rijk 2025 van minister Ollongren. Het Rijk is een steeds aantrekkelijkere werkgever en de minister wil dit verder uitbouwen. De komende jaren moet de rijksoverheid een prettige werkgever blijven voor bestaande en nieuwe werknemers. Dat kan onder andere door de vele ontwikkelmogelijkheden bij de organisatie meer te benadrukken en te gaan voor meer diversiteit. Het Rijk benadrukt dat ze met al haar departementen, inspecties en uitvoeringsorganisaties één van de grootste en ook meest veelzijdige werkgevers is in Nederland.

Werkgever van 120.000 rijksambtenaren

De rijksoverheid is werkgever van 120.000 ambtenaren. Volgens Ollongren redt het Rijk het weer jaren met de nieuwe strategische koers voor het personeelsbeleid. Ollongren beklemtoont dat ze trots is op de medewerkers die belangrijk werk voor de rijksoverheid doen: van wegenonderhoud tot het innen van belastingen en van terrorismebestrijding tot inspecties in de gezondheidszorg. Met de strategische agenda kan het Rijk volgens haar de komende jaren verder werken aan een toekomstbestendige overheid. “Belangrijk daarbij is dat medewerkers zelf blijven werken aan hun ontwikkeling. Als werkgever willen we hen hierin goed ondersteunen. Het mooie is dat je je bij het Rijk volop kunt ontwikkelen.”

Aantrekken talent

In haar brief aan de Tweede Kamer over de agenda Strategisch personeelsbeleid Rijk 2025 geeft Ollongren aan dat de arbeidsmarkt steeds verder aantrekt, waardoor het de komende jaren lastiger wordt talent aan te trekken. “Tegelijkertijd vergrijst het Rijk, is er meer vraag naar medewerkers in hogere schalen, wordt de samenleving steeds diverser en wordt het steeds moeilijker ICT’ers aan te trekken”, aldus de minister.

Zeven aandachtspunten

Het nieuwe strategisch personeelsbeleid kent de volgende zeven aandachtspunten:

  1. Het Rijk wil zich nog meer profileren als aantrekkelijke werkgever. Op het gebied van ICT zullen vacatures zich bijvoorbeeld meer richten op kenmerken die ICT’ers belangrijk vinden.
  2. Het Rijk gaat richting een meer inclusieve organisatie. Vooral in de hogere salarisschalen stuurt de rijksoverheid op meer diversiteit, omdat die daar achterblijft.
  3. Het draait om de mens met maatwerk voor medewerkers qua arbeidsvoorwaarden en personeelsbeleid. De recent afgesloten cao rijksambtenaren bevat ondersteunende bepalingen over onder andere individuele keuzemogelijkheden wanneer medewerkers vakantiegeld en eindejaarsuitkering uitbetaald krijgen. Ook krijgen de rijksambtenaren meer invloed op hun roosters.
  4. De rijksoverheid en haar medewerkers zijn wendbaar voor de maatschappelijke opgaven.
  5. De medewerkers van het Rijk ontwikkelen zich voortdurend. Het Rijk komt tegemoet aan de voortdurende ontplooiing en de behoefte bij medewerkers aan loopbaanontwikkeling.
  6. De werkbeleving van de medewerkers staat voorop. Ze werken in een veilige en prettige werkomgeving met continu aandacht voor een veilige aanspreekcultuur.
  7. Er is sprake van publiek leiderschap. De leidinggevenden hebben een wederkerige arbeidsrelatie met hun medewerkers.

Bron: Rijksoverheid.nl

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.