Artikel
18 feb '14
18 februari '14
3 min

Het Nieuwe Werken verliest populariteit

Steeds minder medewerkers zijn positief over Het Nieuwe Werken (HNW), zo blijkt uit ‘de Nationale Het Nieuwe Werken Barometer 2013’ van de Rotterdam School of Management. Steeds meer organisaties voeren Het Nieuwe Werken wel in, maar ze doen dat uit kostenbesparing en de ondervraagden zijn steeds minder positief.

Het Nieuwe Werken in een notendop
HNW is eigenlijk een verzamelnaam van diverse manieren van slimmer, efficiënter en effectiever werken, waarbij de medewerker centraal staat. Door te experimenteren met nieuwe vormen van samenwerking worden meer verantwoordelijkheden gedelegeerd naar de medewerker, waarbij sprake is van sturen op resultaat en aanzienlijk minder hiërarchie. Daarnaast zijn door het gebruik van internet beperkingen van tijd en afstand grotendeels weggevallen. Ook is informatie en kennis op allerlei verschillende manieren toegankelijk. Binnen de visie van HNW bepaalt een medewerker veel meer zelf hoe hij werkt, waar hij werkt, wanneer hij werkt, waarmee hij werkt en met wie hij werkt.

Kostenbesparing voornaamste reden
Zo’n 70 organisaties hebben deelgenomen aan het onderzoek voor ‘de Nationale Het Nieuwe Werken Barometer 2013’. Deze barometer is in 2010 ontwikkeld door Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM) in samenwerking met Novay en het Center for People and Buildings, om in kaart te brengen hoe het in Nederland met HNW gesteld is. Uit het onderzoek blijkt dat steeds meer organisaties HNW invoeren (43% van de respondenten in 2011, 53% in 2012, 64% in 2013). Een opvallende uitkomst is dat kostenbesparing in 2013 het meest genoemd wordt als reden voor de implementatie. In 2012 werd HNW vooral nog ingevoerd om te zorgen voor  een groeiende werknemerstevredenheid en een betere balans tussen werk en privé.

Meer weerstand
Een positieve bevinding uit het onderzoek is dat steeds meer ondervraagden bekend zijn met de betekenis van het HNW concept. Maar terwijl in 2012 nog 50% van de ondervraagden een positief gevoel had bij HNW, is dit in 2013 nog maar 39%. De groep ondervraagden die zelfs ronduit negatief oordeelt over de werkwijze is ook gegroeid, van 12% in 2012 naar 19% in 2013.

Vier oorzaken
De toegenomen weerstand tegen Het Nieuwe Werken kent vier oorzaken, is de conclusie van het onderzoek, namelijk: De angst onder werknemers om de eigen (vaste) werkplek te verliezen, weerstand van managers tegen het concept, de angst om onderling contact te verliezen met collega’s en een mismatch van HNW met de bestaande organisatiecultuur.

Voorwaarden HNW
Het onderzoek sluit af door vijf noodzakelijke randvoorwaarden te noemen om HNW te stimuleren:
1.    Aanpassen van ARBO wet- en regelgeving
2.    Overheid vervult voortrekkersrol door zelf HNW in te voeren
3.    Flexibilisering dienstverlening overheid (bijv. openingstijden)
4.    Fiscaal belonen van gewenst gedrag inzake flexibel werken
5.    Flexibel werken opnemen in de cao’s

Bron: Gemeente.nu

Monetta Driessen
HR-redacteur

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.