Artikel
15 okt '12
15 oktober '12
3 min

Het Nieuwe Werken en de werk-privébalans

Het nieuwe werken kent positieve aspecten, maar naarmate werk en privé meer vervlecht raken, zijn er soms ook negatieve effecten te zien. Dat blijkt uit het onderzoek Het Nieuwe Werken: uitkomst of ondergang voor je privéleven? van Tessa Jans, afgestudeerd Arbeids- en Organisatiepsycholoog aan de Universiteit Utrecht.

Werk-privé interferentie

Jans deed onderzoek naar interactie tussen het werk- en privédomein, de zogenaamde werk-privé interferentie. Dat begrip wordt gedefinieerd als: “Een proces waarbij aspecten van de werk- en thuissituatie elkaar wederzijds op een dusdanige manier beïnvloeden dat emoties, cognities en/of gedragingen opgedaan in het ene domein, van invloed zijn op emoties, cognities en/of gedragingen in het andere domein”.

Minder losmaken van werk

Uit het onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat mensen die actief en passief buiten werktijd werken, moeilijker kunnen loskomen van hun werk.  ‘Mensen die vaak buiten werktijd rapporten schrijven, mails wegwerken of telefoontjes opnemen, lopen het risico om mentaal dermate in beslag genomen te worden door het werk, dat het moeilijker is om mentaal betrokken te zijn bij activiteiten in het privéleven’. Uiteindelijk kan deze hoge interactie tussen werk en privé leiden tot verminderde werktevredenheid, verminderde betrokkenheid bij de organisatie, een hoger verloop, verminderde productiviteit en een hoger verzuim. Maar ook op privégebied zijn er nadelige gevolgen: verminderde tevredenheid met het leven en met de gezinssituatie.  Bovendien komen er vaker depressieve klachten voor, zoals depressie, angststoornissen, eetstoornissen en burnout.

Beschermende factor

Uit het onderzoek komen ook twee beschermende factoren naar voren, zegt Jans. ‘Wanneer je als werknemer een vertrouwensrelatie hebt met je werkgever én wanneer die leidinggevende stuurt op prestatie in plaats van aanwezigheid, dan zijn er veel minder risico’s aan Het Nieuwe Werken. Als voorbeeld wordt genoemd: “Wanneer je een vertrouwensrelatie hebt met een manager die stuurt op output, heb je de vrijheid om tussen het werk door even de kinderen uit school te halen, waardoor de tijd in je privéleven verbetert. Ook zul je in je privéleven minder vermoeid zijn en zul je je makkelijker los kunnen maken van je werk omdat je gedurende de dag meer energie hebt gekregen op je werk, bijvoorbeeld omdat het bevredigender en zinvoller is”.

Persoonskenmerken

De onderzoeker keek ook naar drie persoonskenmerken: perfectionisme, timemanagement en prestatiemotivatie (prestatiedrang, ambitie en competitiviteit). ‘Opvallend was vooral dat mensen die thuis werken en goed zijn in timemanagement, minder vermoeid zijn omdat ze hun tijd beter kunnen indelen. Perfectionisten zijn daarentegen na een werkdag vermoeider en kunnen zich moeilijker losmaken van het werk. Mensen met meer prestatiemotivatie zullen eerder overwerken waardoor er minder tijd over is voor hun privéleven’.

Aandachtspunten

De resultaten uit het onderzoek zijn zeker niet bedoeld als pleidooi tegen Het Nieuwe Werken, maar het is wel goed om ook deze aspecten mee te wegen op het moment dat een organisatie overweegt Nieuw te gaan Werken. Vaak wordt er over het algemeen goed nagedacht over organisatorische en praktische manieren om Het Nieuwe Werken binnen een bedrijf goed vorm te geven. Maar wat het Nieuwe Werken voor de medewerkers zelf betekent en of iedere medewerker geschikt hiervoor is, wordt vaak onderbelicht. Dat het belangrijk is om hier voldoende aandacht aan te besteden blijkt uit de resultaten uit het onderzoek.

Bron: P&O Actueel

Miriam Teunissen
HRM consultant bij Reijn

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.