Artikel
9 mrt '16
9 maart '16
3 min

Het generatiepact, maatwerk voor jong en oud

Vacaturestops en inkrimping van de formatie zijn twee gevolgen van bezuinigingen waar veel organisaties in de publieke sector mee te maken hebben. De instroom van jongeren neemt hierdoor af, terwijl het principeakkoord Gemeenten 2013-2015 juist de ambitie had 1500 jongeren in te laten stromen bij gemeenten. Vakbonden en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben de koppen bij elkaar gestoken om deze verjonging weer op gang te brengen. Het generatiepact is een van de uitkomsten die deze verjonging moet gaan stimuleren. Deze regeling moet naast het bieden van kansen voor jongeren, bijdragen aan goed werkgeverschap en aan duurzame inzetbaarheid van oudere medewerkers.

Wat is het generatiepact?

Binnen het generatiepact krijgen organisaties de mogelijkheid om financiële en formatieruimte te creëren voor het aantrekken van jongeren. Deze ruimte wordt gecreëerd doordat oudere medewerkers gestimuleerd worden minder te gaan werken. Met behulp van een regeling kan het voor oudere medewerkers aantrekkelijk zijn om minder te gaan werken. Daarnaast kan het de eerder genoemde duurzame inzetbaarheid bevorderen. Immers, de werkbelasting neemt af waardoor oudere medewerkers langer op een gezonde manier kunnen blijven werken. De salariskosten die bespaard worden, kunnen worden ingezet om jongere medewerkers in te laten stromen.

Stimulerende maatregelen

Een stimulerende maatregel is bijvoorbeeld dat oudere medewerkers 80% van de aanstelling gaan werken, waarover ze 90% betaald krijgen en 100% pensioenopbouw behouden. Dit wordt de 80-90-100 regeling genoemd. Omdat er vanuit de cao geen verplichting is afgegeven met betrekking tot het generatiepact, zijn organisaties vrij om hier eigen invulling aan te geven met diverse verschijningsvormen als resultaat. De regeling die uiteindelijk gekozen wordt door een organisatie, moet wel voldoen aan de regels van onder andere de belastingdienst en het ABP. Laat een gekozen regeling daarom altijd controleren door deze twee partijen. Om een volwaardige functie voor een jongere medewerker te kunnen creëren, is het noodzakelijk dat meerdere oudere medewerkers deelnemen aan het generatiepact. Het is dan ook goed om aan de voorkant binnen de eigen organisatie de behoeften te inventariseren en draagvlak te creëren.

Benieuwd naar ervaringen uit de praktijk? Lees dan het volledige artikel op pagina 22 en 23 in de maart uitgave van ons magazine Driessen Persoonlijk.

Workshop ‘Het generatiepact, maatwerk voor jong en oud’

Meer weten over het generatiepact binnen gemeenten? Wij organiseren de gratis workshop ‘Het generatiepact, maatwerk voor jong en oud’ om een platform te creëren waarin wij onze expertise en uw ervaringen en vragen samenbrengen. Samen gaan we op zoek naar het nut en de noodzaak van het generatiepact, aandachtspunten en voorwaarden bij de invoering ervan en de samenhang met andere personeelsinstrumenten. De workshop wordt georganiseerd op verschillende data en locaties in het land. Wij nodigen u van harte uit om één van de gratis workshops, eventueel samen met een collega, bij te wonen en kijken uit naar uw komst. Voor meer informatie en/of aanmelding kunt u op www.driessen.nl/generatiepact terecht.

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.