Artikel
9 jan '19
9 januari '19
3 min

Het effect van werk in het publieke domein op ons geluk

Het effect van het werk in de overheid, het onderwijs en zorg & welzijn op ons geluk is wetenschappelijk aangetoond. Maar we waren benieuwd of burgers in Nederland dit ook zo ervaren. En of mensen die werken in de publieke sector weten hoe belangrijk hun werk is.

DEEL I | Perceptie van werk

Eigen werkgeluk en prestaties

Mensen die werken in de publieke sector (onderverdeeld in bestuur, directie, management, HRM en medewerkers) ervaren meer werkgeluk dan mensen die werken in de private sector. Dit is in lijn met het onderzoek in de publicatie Werkgeluk uit 2017, waar de publieke sector ook hoger scoorde op werkgeluk dan de private sector. Ook oordeelt de publieke sector positiever dan de private sector over behaalde werkprestaties van het afgelopen jaar. Binnen de publieke sector zijn bestuur, directie, management en HRM werkgelukkiger dan medewerkers. Ook beoordelen ze hun werkprestaties hoger. 

Eigen bijdrage aan een gelukkige samenleving

De verschillen tussen werkenden in de overheid, het onderwijs en zorg & welzijn in ervaren werkgeluk en werkprestatie zijn klein. Mensen die werken in de publieke sector vinden dat hun werk bijdraagt aan een gelukkige samenleving, al scoort de overheid hier lager dan het onderwijs en zorg & welzijn.

DEEL II | Werken in de publieke sector

Werkgeluk publieke sector

Waar mensen die werken in de publieke sector aangeven gelukkig te zijn in hun werk, denkt de samenleving hier anders over. Ook werkenden in de publieke sector (bestuur, directie, management, HRM en overige medewerkers) denken slechts in beperkte mate dat hun collega’s gelukkig zijn in hun werk. Opvallend is dat de overheid hoger scoort dan onderwijs en zorg & welzijn.

Prestaties publieke sector

De overgrote meerderheid van alle respondenten is ervan overtuigd dat werkgelukkige medewerkers in de publieke sector beter presteren. De samenleving is iets minder overtuigd van dit verband dan medewerkers in de publieke sector zelf. De verschillen per sector zijn verwaarloosbaar.

Bijdrage aan geluk in de samenleving

De maatschappij vindt vooral dat het werk binnen zorg & welzijn bijdraagt aan het geluk in onze samenleving. Maar ook het onderwijs scoort hoog. Slechts een klein percentage is ervan overtuigd dat het werk in de overheid bijdraagt aan het geluk in de maatschappij. Mensen die zelf werken in de publieke sector zijn meer overtuigd van de bijdrage van hun werk aan het geluk in onze samenleving. Maar ook daar geldt, de bijdrage van de overheid aan ons geluk wordt minder herkend dan bij onderwijs en zorg & welzijn.

DEEL III | Geluk werkt door 

Een overgrote meerderheid van de respondenten vindt dat werkgeluk in de publieke sector leidt tot betere prestaties. Ook denkt men dat het werk in de publieke sector, met name in onderwijs en zorg & welzijn, een bijdrage levert aan geluk in onze samenleving. Toch denkt slechts een klein deel dat medewerkers in de publieke sector werkgelukkig zijn.

Dit artikel is gebaseerd op een representatief landelijk onderzoek onder 956 respondenten, bestaande uit bestuur, directie, management, HRM, medewerkers en burgers, uitgevoerd door Kantar TNS in opdracht van Driessen.

Meer lezen? Dit onderzoek en meer staat in de publicatie Geluk werkt door van Driessen. Deze is kosteloos aan te vragen voor bestuur, directie, management, leidinggevenden en HRM’ers in de publieke sector via www.driessen.nl/gelukwerktdoor.

Pieter Philippart
Marketing manager bij Driessen

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.