Publiek Perspectief is vanaf nu Trends in HR. Blijf via dit platform op de hoogte van de laatste trends & ontwikkelingen voor HR.

Artikel/ 29 juni 2020

Het aanvullend geboorteverlof is geboren

geboorteverlof

Het geboorteverlof voor partners die in loondienst werken is eenmaal het aantal werkuren per week. Vanaf 1 juli 2020 heeft een werknemer naast het geboorteverlof recht op vijf keer zijn arbeidsduur per week aanvullend geboorteverlof. Het aanvullend geboorteverlof wordt per 1 juli opgenomen in de Wet arbeid en zorg als gevolg van de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG).

Tijdens het verlof ontvangt de werknemer geen salaris, maar een uitkering van het UWV. Deze uitkering bedraagt 70% van het dagloon, waarbij een maximumdagloon geldt. De werknemer moet eerst het reguliere geboorteverlof opnemen en vervolgens binnen 6 maanden na de geboorte van het kind het aanvullend geboorteverlof. De werknemer mag het verlof gespreid opnemen.

Tot zover het eenvoudige concept

Om de HRM-processen efficiënt en goed in te richten, is het handig om verder te kijken. Vragen die spelen zijn: 

  • Hoe wordt de aanspraak op geboorteverlof berekend?
  • Hoe vraag je de uitkering aan?
  • Wie vraagt de uitkering aan?
  • Wie ontvangt de uitkering? De werkgever of de werknemer?
  • Wat is het effect op het vakantiegeld, de eindejaarsuitkering en IKB?
  • Vindt er reguliere verlofopbouw plaats tijdens het aanvullend geboorteverlof?
  • Hoe zit het met de pensioenafdrachten?
  • Hoe zit het met de samenloop met ouderschapsverlof?
  • Kan het worden geweigerd?

De antwoorden op deze vragen kunnen verschillen per cao. In RAP vind je alle informatie over aanvullend geboorteverlof, volledig aangepast aan de sector. Daarnaast tref je handige modellen aan om snel de vertaalslag naar de praktijk te maken.  

Hieronder delen wij graag het antwoord op enkele van de bovenstaande praktijkvragen.

Algemeen

Op hoeveel uren aanvullend geboorteverlof heeft de werknemer recht?

De werknemer heeft recht op vijf keer zijn arbeidsduur per week aanvullend geboorteverlof. Het gaat daarbij om de arbeidsduur die in de arbeidsovereenkomst/aanstelling afgesproken is. Staat in de arbeidsovereenkomst bijvoorbeeld een omvang van 32 uur per week? Dan heeft de werknemer recht op (32 maal 5) = 160 uur aanvullend geboorteverlof.

Staat in de arbeidsovereenkomst een omvang van 36 uur, maar neemt de werknemer vier uur in de week ouderschapsverlof op? Dan werkt werknemer feitelijk 32 uur, maar heeft werknemer recht op 180 uur (36 uur maal 5) aanvullend geboorteverlof.

Cao Gemeenten/Cao SGO

Vindt er reguliere verlofopbouw plaats?

Ja, de werknemer bouwt, ondanks dat hij geen loon maar een uitkering ontvangt, vakantie-uren op in de periode van aanvullende geboorteverlof (7:635 lid 1, sub f BW). Let op: artikel 6.15 lid 1 van de Cao Gemeenten/Cao SGO, dat hint op geen opbouw in deze periode, ziet niet toe op deze situatie.

De eventuele opbouw van bovenwettelijke vakantie-uren kan zijn beperkt door gemaakte afspraken. Dit moet je dan schriftelijk met de werknemer overeenkomen (artikel 7:635 lid 5 BW). 

Veiligheidsregio’s (CAR-UWO)

Is er reguliere opbouw van vakantie-uren in de periode van aanvullende geboorteverlof?

Aangezien het Burgerlijk Wetboek (BW) niet van toepassing is voor veiligheidsregio’s, is artikel 6:10 van de CAR-UWO leidend. Dit artikel bepaalt geen opbouw van vakantie-uren over uren onbetaald verlof . Aangezien de werknemer tijdens aanvullende geboorteverlof geen loon maar een uitkering ontvangt, zijn deze uren te karakteriseren als onbetaald verlof. Het gevolg hiervan is: geen opbouw van vakantie-uren over de uren aanvullend geboorteverlof.    

CAO PO en CAO VO

De partner van een leraar bevalt tijdens de vakantieperiode, heeft deze recht op geboorteverlof?

Ja, de werknemer heeft recht op geboorteverlof en aanvullend geboorteverlof. Artikel 4:6 van de Wet arbeid en zorg bepaalt dat de dagen waarop de werknemer geen arbeid verricht wegens geboorteverlof, niet kunnen worden aangemerkt als vakantiedagen. Kortom, je moet de werknemer in de gelegenheid stellen om na de vakantieperiode het geboorteverlof op te nemen.

Let op: Omdat de werknemer het reguliere geboorteverlof binnen vier weken na de geboorte moet opnemen, kan het zijn dat het niet mogelijk is om het geboorteverlof op te nemen. Als de termijn is verstreken, vervalt het recht.

Het aanvullend geboorteverlof moet de werknemer binnen 26 weken opnemen. Aangezien een vakantieperiode niet langer is dan deze periode vormt opname hiervan geen probleem. Echter in de Wet arbeid en zorg artikel 4:2a staat als vereiste dat eerst het reguliere geboorteverlof moet worden genoten voordat er recht kan ontstaan op aanvullend geboorteverlof. Dit betekent dat in een dergelijk geval een werknemer geen recht heeft op geboorteverlof.

Het lijkt erop dat de wetgever niet heeft ingespeeld op deze situatie. Wij kunnen ons voorstellen dat je in overleg met de werknemer toch aanvullend geboorteverlof verleent.

Meer weten?

In het HRM-kennissysteem RAP vinden medewerkers en HRM’ers eenvoudig en digitaal antwoord op HRM gerelateerde vragen. Ben je klant van RAP en heb je een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de Helpdesk HRM via 0492 – 50 66 60.

Deel deze pagina
Marijn de Kort
Als specialist is Marijn met veel plezier actief met alles wat met het HRM Kennissysteem RAP te maken heeft. Hij zorgt voor de juiste inhoud en adviseert klanten van RAP op het brede gebied van HRM. Zijn aanpak is gedegen en pragmatisch. Daarnaast geeft hij trainingen en is hij een bevlogen spreker.
Meer van deze auteur