Artikel
7 jan '16
7 januari '16
3 min

Grotere rol voor leerling bij evaluatie docent

In het onderwijs hangt een geslaagde sociale ontwikkeling samen met onderwijssucces, kansen op de arbeidsmarkt en het voorkomen van uitval en achterstand. Dit zorgt voor een positief schoolklimaat, hetgeen weer zorgt voor een gemotiveerde leerling. Dat blijkt uit onderzoek van de Inspectie voor het Onderwijs.

Het onderzoek laat ook zien hoe belangrijk een gezonde motivatie bij een leerling is door te benadrukken wat de gevolgen zijn van een gebrek aan motivatie. Dit kan namelijk leiden tot zittenblijven, afstromen naar een lager onderwijstype of verlaten van het onderwijs zonder diploma. Een gemotiveerde leerling presteert beter en gaat met meer plezier naar school. Het is daarom van groot belang om te weten wat een leerling motiveert en wat ervoor zorgt dat de leerling gemotiveerd blijft.

Doelgericht en praktisch lesgeven draagt bij aan de motivatie van een leerling. Ook het geven van een duidelijke uitleg en het bieden van gerichte feedback heeft een positieve invloed: de leerling is actiever betrokken bij de les en werkt beter geconcentreerd. Hoewel dit duidelijke richtlijnen zijn, blijkt uit het onderzoek van de Onderwijsinspectie dat 40 procent van de leraren in het voortgezet en hoger onderwijs vindt dat ze niet in staat zijn om ongeïnteresseerde leerlingen te motiveren. De mening van de leerlingen lijkt hierop aan te sluiten: slechts 42 procent van de leerlingen vindt dat leraren hen voldoende kunnen motiveren. Een leerling uit het voortgezet onderwijs: “Ik hoop dat de leerling een soort van motivatie in zich heeft, maar het is aan de leraar om dat tot expressie te brengen.”

Laat leerlingen docenten beoordelen

Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) ziet kansen om de motivatie te verhogen bij zowel leerlingen als leraren en ziet mogelijkheden om de kwaliteit van de lessen te verbeteren. De belangenbehartiger voor en door scholieren denkt de sleutel tot succes te hebben gevonden en is ervan overtuigd dat leerlingen een rol zouden moeten spelen in het beoordelen van docenten. Dit leidde eerder dit jaar tot het voorstel ‘Leerlingen Evalueren Docenten’ (LED).

Niet alleen het LAKS bleek de potentie van feedback door leerlingen aan docenten in te zien. Het voorstel kon namelijk direct rekenen op steun van een meerderheid van de VVD en de PvdA in de Tweede Kamer. De VVD wil dat over vijf jaar alle docenten op een inspirerende manier kunnen lesgeven, zodat leerlingen zich beter uitgedaagd voelen. De feedback van leerlingen kan daar volgens de VVD een waardevolle bijdrage aan leveren.

Feedback op dagelijks functioneren

Op 29 september 2015 is het amendement Leerling-Evalueert-Docent (LED) door de Tweede Kamer aangenomen. PvdA-kamerlid Tanja Jadnanansing: “De PvdA steunt voorstellen die leerlingen helpen om positieve feedback te geven aan hun docenten. Zo helpen zij leraren om nog beter les te geven en daarmee komen scholieren weer een stapje dichter bij de beste editie van zichzelf te worden.” Ook VVD-kamerlid Karin Straus is enthousiast: “Wij willen graag dat er op scholen professioneel personeelsbeleid wordt gevoerd en dat het oordeel van de leerlingen daar een serieuze rol in krijgt, zij ervaren immers dagelijks hoe er les gegeven wordt.”

Volgens LAKS-voorzitter Andrej Josic is het een zeer waardevolle toevoeging om de leerling een adviesrol te geven bij de beoordeling van de docent: “Scholieren weten als geen ander hoe hun docent lesgeeft. Het plaatje over het functioneren van docenten is niet compleet als scholieren niet gehoord worden. Anderen zien de docenten alleen in de wandelgangen en als ze bij de lessen gaan kijken die erop zijn afgestemd.”

Meer lezen? Dit artikel is verschenen in de decembereditie van het magazine Driessen Persoonlijk. Lees verder op pagina 16 en 17.

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.