Artikel
9 sep '16
9 september '16
2 min

Groot aantal gepensioneerden betekent kans voor gemeenten

De komende vijf jaar gaat meer dan een zesde van de gemeenteambtenaren met pensioen. Ook de jaren daarna houdt de uitstroom aan. In 2018 bereikt de uitstroom zijn maximum. Het geeft gemeenten ruimte voor een nieuw type ambtenaar.

In 2016 bereiken 4439 gemeenteambtenaren de pensioengerechtigde leeftijd. Dat zijn er volgend jaar nog 51 meer. De piek wordt bereikt in 2018 als 4525 gemeenteambtenaren met pensioen gaan. Dat is 2,9 procent van de totale bezetting. In de jaren daarna daalt de uitstroom geleidelijk tot 2,7 procent van de bezetting. Zo laat de Personeelsmonitor 2015 van het A+O fonds Gemeenten zien.

Uitstroom houdt aan

Specialist strategische personeelsplanning Bart Verhaagen schat in dat de uitstroom na 2020 nog wel enige jaren ongeveer gelijk blijft. “Als je weet dat de gemiddelde leeftijd bij gemeenten inmiddels op ruim 48 jaar ligt, weet je ook dat er nog een heel groot cohort aan komt van medewerkers die de pensioengerechtigde leeftijd naderen”, concludeert hij.

Stijging gemiddelde leeftijd

De stijging van de gemiddelde leeftijd zet nog wel een tijdje door. Als de huidige trend aanhoudt, dan passeert die leeftijd rond 2020 de grens van 50 jaar. Wel is de stijging van de gemiddelde leeftijd voor het eerst in jaren wat afgevlakt. Dat komt door een stijging van het aantal traineeplaatsen, generatiepacten en een wat hogere instroom.

Bezetting

Verhaagen denkt dat de meeste gemeenten het vertrek van oudere medewerkers en daarmee het verlies van hun kwaliteit en ervaring niet langer als een probleem beschouwen. Enkele jaren geleden was er nog wel een vrees voor kwaliteitsverlies. Die fase is volgens Verhaagen voorbij. “Nu zijn gemeenten er eerder blij mee. Vanwege bezuinigingen en een andere manier van werken zijn er steeds minder ambtenaren nodig.” Zo komt het natuurlijk verloop goed uit bij het beperken van de bezetting.

Nieuw type ambtenaar

De uitstroom van pensioengerechtigde medewerkers van 14,1 procent tot 2020 geeft gemeenten bovendien ruimte om meer jongeren in dienst te nemen. Er is volgens Verhaagen in onze participatiemaatschappij duidelijk steeds meer behoefte aan een ander type ambtenaar. “In plaats van medewerkers die in het gemeentehuis beleidsstukken schrijven, komt de nadruk steeds meer te liggen op de ambtenaar als procesbegeleider die in samenwerking met inwoners plannen opstelt.”

Bron: Binnenlandsbestuur.nl

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.