Iedereen is gebaat bij ‘gewoon goed werk’. Wat ‘goed werk’ dan precies inhoudt, is op landelijk niveau een continu en belangrijk onderwerp van gesprek tussen de politiek en de sociale partners, bestaande uit werkgevers en werknemers. Dat is een goede zaak. Het woord waar voor mij echter de pijn zit in die slogan is ‘gewoon’. Want als ondernemer kan ik u verzekeren dat ‘werk’, laat staan ‘goed werk’, zeker niet vanzelf komt. En dat het zeker niet ‘gewoon’ is.

Werkgeverschap is een logisch gevolg van goed ondernemerschap. Zonder ondernemers en ondernemende (publieke) organisaties is er geen werk, zijn er geen werknemers en is er ook geen werkgeverschap. Maar, net zo belangrijk, zonder goed werkgeverschap is er ook weinig blijvend succesvol (publiek) ondernemerschap. Hoewel werkgeverschap en ondernemerschap dus heel nauw met elkaar verbonden zijn, staan ze in hun kern ook op gespannen voet met elkaar. Aan de ene kant vraagt ondernemerschap om kostenbewustzijn, creativiteit, slagvaardigheid en flexibiliteit. Dit zijn absolute voorwaarden voor ondernemingen en organisaties om over 10 jaar nog steeds te bestaan. Aan de andere kant wordt het zijn van ‘werkgever’ voor ondernemers en (publieke) organisaties steeds complexer en neemt de financiële en wettelijke verantwoordelijkheid van werkgevers richting hun werknemers verder toe.

Hoewel ik het eens ben met de ‘linkse’ stelling‘ dat de breedste schouders, de zwaarste lasten dienen te dragen’ en ik ook een heel eind mee kan in de ‘rechtste’ gedachte dat ‘de vervuiler de rekening dient te betalen’, ben ik bang dat de combinatie van deze twee overtuigingen in de praktijk een blokkerende werking heeft op ondernemend en werkgevend Nederland. En dan komt er een moment dat ondernemers gewoonweg geen werkgever meer kunnen of willen zijn.

In turbulente en veranderende tijden zoeken ondernemers, werkgevers en werknemers namelijk allemaal naar datgene wat er juist niet is: zekerheid. Ik vind het de hoogste tijd dat beleidsmakers en opinieleiders, erkennen dat flexibele arbeid een noodzaak is voor ondernemend, werkgevend en derhalve ook werkend Nederland. Zonder flexibele medewerkers zouden vele ondernemers niet meer ondernemen, zouden werkgevers niet meer werkgeven en zouden ook medewerkers met vaste contracten en aanstellingen hun werk kwijt raken. Tijdelijke medewerkers, uitzendkrachten, zzp’ers, payroll-medewerkers, interimmers en detacheringskrachten zijn geen noodzakelijk kwaad, die met z’n allen zo snel mogelijk de ‘schijnzekerheid’ van een vaste baan zou moeten worden aangeboden. Het zijn veelal jonge, goed opgeleide en zeer capabele mensen met echte banen, die een onmisbare en waardevolle bijdrage leveren aan het uitbouwen van onze gezamenlijke economie, welvaart en geluk. Het is mijn inziens onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de flexibilisering van arbeid in goede banen wordt geleid, met name ook in relatie tot de (on)zekerheid die dit kan opleveren voor flexibele medewerkers.

En dat is precies wat wij bij Driessen iedere dag doen: flexibel werk in goede banen leiden, voor zowel onze opdrachtgevers als onze flexibele medewerkers. Dan kan ik niets anders dan ontzettend blij en trots zijn dat wij, in een jaar waarin we wederom sterk zijn gegroeid, erin geslaagd zijn om de tevredenheid van zowel onze opdrachtgevers als onze flexibele medewerkers ook dit jaar weer hebben weten te verhogen. Waar onze opdrachtgevers en flexibele medewerkers ons in 2013 nog beoordeelden met een gemiddeld rapportcijfer van een 7,7, is dat in 2014 verder gestegen naar een 7,8. Sterker nog, bijna 70% van onze flexibele medewerkers beoordeelt de wijze waarop wij ons werk als hun werkgever uitvoeren met een rapportcijfer tussen de 8 en 10! Kortom, ik denk dat we met recht kunnen stellen dat flexibel werk via Driessen Gewoon Goed Werkt.

Maar, zoals al eerder gezegd, Goed kan altijd beter. Daarom gaan wij ook in 2015 door op de ingeslagen weg van het upgraden van onze dienstverlening. Door enerzijds onze online toepassingen en services nog efficiënter, persoonlijker en makkelijker te maken. Maar anderzijds zeker ook door ons groeiend aantal ‘offline’ locaties een nog prominentere rol te geven in onze dienstverlening, als persoonlijke ontmoetingsplek voor onze opdrachtgevers en flexibele medewerkers. En dan heb ik er alle vertrouwen in dat 2015 Goud Bekend wordt voor onze opdrachtgevers, flexibele medewerkers én collega’s!

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.