Artikel
13 apr '16
13 april '16
3 min

Gevolgen van onderhandelaarsakkoord cao vo op een rij

De VO-raad heeft dinsdag met vakorganisaties AOb, FNV Overheid, CNV Onderwijs, de Federatie van Onderwijsvakorganisaties een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe cao voor het voortgezet onderwijs. De cao krijgt een looptijd van 1 juli 2016 tot 1 oktober 2017. In de nieuwe cao zijn over verschillende onderwerpen afspraken gemaakt. Wij zetten de belangrijkste voor u op een rij. 

Loonsverhoging

Het salaris van medewerkers in het vo wordt met ingang van 1 juli 2016 structureel met 3% verhoogd. Op 1 juli aanstaande krijgen medewerkers deze 3% met terugwerkende kracht over de periode van 1 januari 2016 tot 1 juli 2016. Verder wordt er in april 2017 eenmalig € 500 uitgekeerd. Deze uitkering is niet pensioengevend.

Ontslag en sociale zekerheid

Door de invoering van de transitievergoeding en de gewijzigde ontslagprocedure voor het bijzonder onderwijs moet het huidige stelsel van bovenwettelijke werkloosheidsuitkering (WOVO) worden herzien. Voor zowel het openbaar als het bijzonder onderwijs geldt dat de opbouw en de duur van de wettelijke werkloosheidsuitkering (WW) per 1 januari 2016 is verkort. Sociale partners wensen dit te repareren door aanpassingen in de WOVO. Er wordt bij krimp van de werkgever verwacht vroegtijdig contact met de vakbonden te leggen zodat de sociale partners in overleg tijdig passende maatregelen kunnen treffen om werkloosheid te voorkomen. Denk daarbij aan werk naar werk begeleiding of scholing. Mochten er gedwongen ontslagen vallen, dan komt er een sociaal plan.

Persoonlijk budget

De eerder afgesproken spaartermijn wordt niet meer gelimiteerd. Hierdoor kan er langer dan vier jaar worden gespaard. Het verlof uit het eerste jaar komt na vier jaren niet meer te vervallen, maar wordt omgezet in een geldbedrag dat op een later tijdstip alsnog voor verlof kan worden ingezet.

Commissie van Beroep (bijzonder onderwijs)

Er komt één landelijke Commissie van Beroep die mag oordelen over een besluit van de werkgever met betrekking tot:

  • disciplinaire maatregelen;
  • schorsing;
  • direct of indirect onthouden van promotie;
  • overplaatsing;
  • eenmalige inhouding periodieke verhoging.

Technische en tekstuele wijzigingen

In de cao vo worden de volgende aanpassingen voorgesteld:

  • opzeggen verlengd dienstverband voor bepaalde tijd (artikel 10.a.1 lid 2 cao vo) wordt aanzeggen;
  • professionaliseringsbudget wordt naar rato toegepast;
  • nieuwe wetgeving zoals de Wet arbeid en zorg, Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd en de WWZ en een aantal technische punten worden verwerkt in de nieuwe cao vo.

Raadpleeg hier het volledige onderhandelaarsakkoord.

Nieuwe cao inzichtelijk in RAP Voorgezet Onderwijs

De nieuwe cao wordt uiteraard verwerkt in RAP Voortgezet Onderwijs zodat HRM en medewerkers alle informatie over de nieuwe cao snel beschikbaar hebben. Meer informatie over RAP vindt u op HRM-kennissysteem RAP.

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.