Artikel
29 aug '16
29 augustus '16
2 min

Gemiddeld aantal medewerkers per HR-fte stijgende

De verhouding tussen het aantal fte’s aan HR-personeel (P&O’ers) en het aantal medewerkers dat zij bedienen is de afgelopen jaren veranderd, zo blijkt uit onderzoek. De HR-fte-ratio, zoals de verhouding tussen het aantal HR-fte’s en het aantal medewerkers dat HR moet bedienen wordt genoemd, is de afgelopen jaren gestegen. Kortom, één HR-fte (40 uur per week) bedient tegenwoordig gemiddeld 77 medewerkers, waar dit enkele jaren eerder nog 75 medewerkers waren.

Al jaren houdt de vraag wat de ideale verhouding tussen het aantal medewerkers in de organisatie en het aantal HR-medewerkers is, de gemoederen bezig. Hier is dan ook geen eenduidig antwoord op te geven, aangezien dit per organisatie en per branche verschilt. Wel zien we de trend dat het gemiddelde aantal medewerkers dat één HR-fte mag bedienen stijgende is. Dit duidt er onder andere op dat HR-afdelingen gemiddeld genomen steeds efficiënter te werk gaan, wat onder andere te verklaren is door een slimmere, efficiëntere manier van werken en het digitaliseren en automatiseren van processen.

Interessante uitkomsten

Dat de gemiddelde HR-fte-ratio verschilt per branche, dat is op zichzelf geen schokkend gegeven. Wel is het interessant. Het is logisch dat er verschillen zijn per branche, maar opvallend is wel de mate waarin de gemiddelde HR-ratio van elkaar afwijken. Zo bedient één fulltime HR-medewerker in de overheidssector gemiddeld 54 medewerkers, waar dat 99 medewerkers zijn in het onderwijs, welzijn en gezondheidszorg.

HR-ratio

Wat tevens opvallend en interessant is, is dat er een negatieve relatie bestaat tussen het aantal medewerkers dat één HR-medewerker bedient en het gemiddelde opleidingsbudget per medewerker en een positieve relatie tussen de HR-fte-ratio en ziekteverzuim. Met andere woorden wordt het gemiddelde opleidingsbudget per medewerker lager naarmate de HR-fte-ratio stijgt en het gemiddelde ziekteverzuim hoger.

Voor organisaties verschuilt zich hierin een belangrijke les. Namelijk dat het goed is om te streven naar een efficiënte HR-afdeling, maar dat daarbij niet voorbij moet worden gegaan aan de kwaliteit van het werk. Het vinden van een gezonde balans, daarin ligt de uitdaging. Wat de gezonde balans is, dat verschilt zoals aangeven per branche en organisatie.

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 1 / 2. Aantal stemmen 1

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.