Artikel
10 sep '13
10 september '13
2 min

Gemeenten in het nauw door miljardenbezuiniging

Gemeenten krijgen de komende jaren te maken met een gat in hun begroting van ruim 6 miljard euro als gevolg van de voorgenomen bezuinigingen van het kabinet en de overheveling van rijkstaken. Waar het kabinet een aanzienlijk deel van het tekort kan compenseren met lastenverzwaringen, geldt voor gemeenten vooral dat ze hun uitgaven moeten beperken. De komende jaren zal daarom flink geschrapt moeten worden in de uitgaven voor wegen, sport, cultuur, openbaar groen en straatverlichting.

Tekort van 6,1 miljard euro
Het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (Coelo), verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen, becijfert een tekort van 6,1 miljard euro. Een prognose op basis van het nu bekende overheidsbeleid levert gemeenten een tekort op van 2,7 miljard euro op jaarbasis. De kortingen op taken als jeugdzorg en de AWBZ, die per 2014 worden overgeheveld naar gemeenten, zijn goed voor 2,9 miljard euro. De voorgenomen aanvullende bezuinigingen van het kabinet zorgen voor een gemeentelijk tekort van nog eens een half miljard euro. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), opdrachtgever van het onderzoek, stelt in een reactie dat gemeenten in het nauw komen door het ‘fikse’ tekort.

Voorzieningenniveau onder druk
Aangezien gemeenten een sluitende begroting moeten presenteren, rest voor hen alleen de mogelijkheid om hun uitgaven te beperken en fors te snijden in hun voorzieningen. Gemeenten heffen immers slechts 3,4% van alle belastingen, dus zelfs een verdubbeling van de tarieven biedt onvoldoende soelaas, aldus het Coelo. “Het rijk heeft te veel de touwtjes in handen”, aldus VNG-voorzitter Annemarie Jorritsma. “Deze bezuinigingsopgave zet de voorzieningen in gemeenten zwaar onder druk en blijkt ook nog eens slecht voor de economie”.

Minste draagvlak voor bezuinigingen zorg
Ook ontstaan er verschillen tussen de gemeenten, omdat ze in de zorg maatwerk moeten gaan leveren voor hun verzorgingsgebied. Dat is een direct gevolg van het kabinetsbeleid om zorg te decentraliseren. Door het Coelo ondervraagde huishoudens noemen dit verschil in grote meerderheid ongewenst. Het snijden in het budget van onder meer thuiszorg en jeugdzorg wordt ook door een meerderheid van de ondervraagden afgewezen. De meeste burgers kunnen wel begrip opbrengen voor andere bezuinigingen van gemeenten, blijkt verder uit het onderzoek. Het gaat dan om besparingen op bijvoorbeeld straatverlichting, buurtcentra en sportaccommodaties.

Bron: Nu.nl

Monetta Driessen
HR-redacteur

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.