Artikel
22 mrt '17
22 maart '17
2 min

Gemeenten gaan experimenteren met de Participatiewet

De rijksoverheid publiceerde op 1 maart 2017 het Tijdelijk besluit experimenten Participatiewet en de Tijdelijke regeling experimenten Participatiewet. Beide worden op 1 april 2017 van kracht. Het besluit maakt het voor gemeenten mogelijk om te onderzoeken hoe ze mensen het beste naar werk kunnen leiden.

De regeling geeft aan hoe gemeenten een verzoek kunnen indienen voor de experimenten en hoe de toewijzing ervan plaatsvindt. De experimenten gaan van start na een intensief voorbereidingsproces dat bestaat uit selectie van de gemeenten en het opstarten van de experimenten. In totaal kunnen maximaal 25 gemeenten en maximaal vier procent van de bijstandspopulatie deelnemen aan de experimenten,

Beoordelingskader

Gemeenten kunnen hun aanvragen voor een experiment schriftelijk indienen bij de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Voor de experimenten geldt een beoordelingkader. Dit bestaat uit zes kwaliteitscriteria waaraan het onderzoek door de gemeente moet voldoen. Deze betreffen onder andere de doelstelling, de doelgroep en de uitvoering.

Voorrang voor initiatiefgemeenten

Initiatiefgemeenten van de nieuwe regeling en het besluit zijn Groningen, Tilburg, Utrecht en Wageningen. Deze gemeenten zijn sinds 2015 betrokken bij de voorbereidingen van het experiment. Zij hebben al de gelegenheid om per 1 april 2017 een verzoek in te dienen. Voor andere gemeenten is de startdatum 1 mei 2017.

Experiment door meerdere gemeenten

Gemeenten kunnen ook samen een voorstel indienen. Hiervoor geldt een maximum van zeven gemeenten. De gemeenten moeten afkomstig zijn uit dezelfde arbeidsmarktregio of uit een ander bestaand samenwerkingsverband vanuit de Participatiewet.

Bron: Rijksoverheid.nl

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.