Artikel
3 dec '12
3 december '12
3 min

Gemeenteambtenaar vanaf 1 januari ‘in algemene dienst’

In het regeerakkoord is het al aangekondigd. Iedere gemeenteambtenaar heeft met ingang van 1 januari 2013 een aanstelling ‘in algemene dienst’. Voor de medewerkers die nu al werkzaam zijn bij de gemeente, heeft deze wijziging geen directe gevolgen. Maar in de toekomst wordt het hierdoor wel gemakkelijker om over te stappen naar een andere functie binnen de gemeente.

Mogelijkheid om functiewijzigingen te realiseren

De functiegebonden aanstelling van gemeenteambtenaren wordt van rechtswege gewijzigd in een formele aanstelling in ‘algemene dienst’, zonder dat er verandering is in de werksituatie, de aansturing of de inschaling.

VNG woordvoerder Sandy Manuel geeft aan dat dit in de toekomst wel anders kan worden.  Als voorbeeld wordt gegeven dat wanneer een ambtenaar vijf jaar werkzaam is op het gebied van sportbeleid en er een grotere behoefte ontstaat aan medewerkers die zich richten op cultuurbeleid, het mogelijk is de betreffende ambtenaar deze andere werkzaamheden te laten verrichten. Daarbij wordt aangetekend dat het de ambtenaar wel affiniteit moet hebben met dit nieuwe aandachtsgebied en dat er ook over gesproken wordt in persoonlijke ontwikkelgesprekken tussen manager en medewerker. Door de wijziging van een functiegebonden aanstelling naar een aanstelling in algemene dienst, wordt het gemakkelijker om een functiewijziging te realiseren.

Meer taken voor gemeenten

De afspraak die tot deze wijziging heeft geleid is in een vergadering van het Landelijk Overleg Gemeentelijke Ambtenaren (LOGA) van 23 november jl. uitgewerkt. De VNG gaat in een ledenbrief dieper in op de cao-afspraak. Directe aanleiding voor deze wijziging is dat gemeenten meer taken krijgen en steeds meer gaan samenwerken. De organisatie verandert voortdurend en medewerkers moeten met dit veranderingsproces flexibel mee kunnen bewegen. De aanstelling in algemene dienst onderstreept deze ontwikkeling. Door deze aanstelling is de medewerker in algemene dienst van de gemeente en kan hij of zij op alle passende functies worden ingezet.

Gemeenten stellen verdere uitwerking vast

De aanstelling in algemene dienst draagt volgens de partijen beter bij aan de doelstellingen van mobiliteit en flexibiliteit als het in het HRM-beleid is ingepast. Daarom hebben de partijen in het cao-akkoord afgesproken dat gemeenten deze doelstellingen en uitgangspunten verdere uitwerken in hun eigen HRM-beleid.  Conform de afspraak hebben de cao-gemeenten een voorbeeldregeling toegevoegd, die is gebaseerd op bestaande regelingen. Er zijn al gemeenten die op deze manier werken, zoals de gemeente Zwolle.

Ondersteuning bij invoering van aanstelling in algemene dienst?

Met het digitale HRM-kennissysteem RAP bieden wij ondersteuning bij het vaststellen van alle rechtspositionele wijzigingen in de CAR-UWO. Ook geven wij inhoudelijke toelichtingen op rechtspositionele wijzigingen. Om u te ondersteunen bij de invoering van de aanstelling in algemene dienst, is in RAP een handig stappenplan opgenomen. Daarnaast is er een aangepaste modelbrief toegevoegd om medewerkers op deskundige wijze te informeren over deze aanpassingen. Wilt u meer weten of de beschikking krijgen over deze informatie in RAP? Neem dan contact op met Paul van Tiggelen, manager RAP, via telefoonnummer 0492 – 50 66 66.

Bron: VNG

Miriam Teunissen
HRM consultant bij Reijn

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.