Artikel
5 mrt '18
5 maart '18
4 min

Gemeente Tiel naar hoogste trede Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO)

Meer doen voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Om dit doel tastbaar te maken, sprak de gemeente Tiel na de gemeenteraadsverkiezingen af dat zij in 2018 een trede op de Prestatieladder Sociaal Ondernemen (PSO) van TNO wilde behalen. Het werden drie treden met een foutpercentage van 0%. De hoogste haalbare score.

Met de PSO-certificering staat de gemeente Tiel officieel als inclusieve werkgever aangemerkt. Wethouder Laurens Verspuij, onder andere verantwoordelijk voor de portefeuille Personeel en Organisatie binnen de gemeente, laat hierover optekenen tegenover PSO Nederland: “Na de verkiezingen in 2014 spraken we met elkaar af dat we in 2018 in ieder geval op trede 1 wilden staan. We vinden het onze maatschappelijke taak mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kansen te bieden. In de gemeentelijke organisatie zelf en ook daarbuiten. Door in de contracten met andere partijen afspraken te maken over socialer ondernemen zorgen we er ook via die weg voor dat er meer mogelijkheden komen voor deze groep. Een onafhankelijke instelling heeft nu vastgesteld dat we het nog veel beter doen. Daar ben ik heel blij mee.”

Aan de slag met PSO-certificering

Om inzicht te krijgen in de mate waarin Gemeente Tiel voldoet aan de PSO-criteria, is de huidige situatie onderzocht. PSO erkent de mate waarin werkgevers bijdragen aan de werkgelegenheid voor personen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. Het gaat hierbij zowel om de bijdrage aan de werkgelegenheid in de eigen organisatie – de directe sociale bijdrage – als om de bijdrage aan de werkgelegenheid in andere organisaties (door inkopen of uitbesteden bij organisaties die ook ‘socialer ondernemen’) – de indirecte sociale bijdrage. PSO-gecertificeerde organisaties worden gestimuleerd om het PSO-keurmerk ook zelf actief uit te vragen aan hun eigen contract- en samenwerkingspartners (ketenstimulering). Dit leidt tot meer bedrijvigheid en dat stimuleert weer de werkgelegenheid (voor kwetsbare groepen). Op deze wijze wordt de keten ook gestimuleerd om socialer te ondernemen. Er ontstaat een uitgebreid netwerk van organisaties die socialer ondernemen en elkaar daarin stimuleren. In samenwerking met de afdeling Inkoop hebben we uitgezocht bij welke PSO-gecertificeerde organisaties de gemeente Tiel inkoopt.

Stappen richting de PSO-ladder

Naast de kwantitatieve eisen, zijn ook de kwalitatieve eisen van belang. Hoe is sociaal ondernemen geregeld binnen de Gemeente Tiel? Hiervoor hebben we verschillende medewerkers en leidinggevenden gesproken. Deze gegevens zijn verwerkt in interviewvragen. Nadat alle data kwalitatief en kwantitatief verzameld was, kon de audit plaatsvinden. Tijdens deze audit werden verschillende medewerkers uit de doelgroep en leidinggevenden bevraagd door de externe auditor van TÜV Nederland. De antwoorden op de interviewvragen werden hiermee getoetst. Daarnaast vond er een steekproef plaats van de kwantitatieve data. Om de PSO-certificering te behalen, zijn we stapsgewijs te werk gegaan volgens een stappenplan.

Stappenplan

 1. Aanmaken rekentool via mijnpso.nl
 2. Peildatum bepalen
 3. Basisgegevens verzamelen
 • Aantal medewerkers op peildatum
 • Inhuur op peildatum
 • Stagiaires op peildatum

4. Directe bijdrage (kwantitatief)

 • Wie valt onder de PSO-instroom
 • Verzamelen detacheringsovereenkomst, beschikkingen uitkering/SW-indicatie

5. Indirecte bijdrage (kwantitatief)

 • Bij welke PSO-organisaties / SW-organisaties wordt ingekocht
 • Opvragen aanbestedingsovereenkomsten en facturen

6. Checklist kwalitatieve eisen

 • Uitwerken van checklist: ‘Hoe is PSO binnen de organisatie georganiseerd?’
 • Bij leidinggevende informeren hoe zij in bepaalde situaties handelen, deze input meenemen in de checklist kwalitatieve eisen.

7. Audit plannen en organiseren

 • Bepalen welke medewerkers uit de PSO-doelgroep worden uitgenodigd voor de interviews
 • Uitnodigen leidinggevende en betreffende managers voor interviews
 • Organiseren van ‘achterwacht’ financieel, P&O-beleid, inzage cliëntdossiers etc.

8. Adviesrapportage

9. Presentatie HR-adviseurs BVOWB

Hoogste trede, maar nog niet klaar

De gemeente Tiel zet interventies op om medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt een werkervaringsplaats of baan te bieden. Door de zeer nauwe samenwerking met Werkzaak Rivierenland benut de gemeente vele kansen om medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen. Het bieden van arbeidsplaatsen voor medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt, sluit goed aan bij de visie van Gemeente Tiel om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Gemeente Tiel voldoet reeds aan de eisen conform trede 3 van de PSO-ladder. Hierdoor kan de gemeente op een doordachte en weloverwogen wijze onderzoeken welke initiatieven de komende jaren nog verder uitgebouwd worden om trede 3 te behouden. Over twee jaar vindt er namelijk wederom een audit plaats. Op naar een mooi vervolg van Social Return binnen Gemeente Tiel!

Inge van Rijsingen heeft als HRM-consultant de gemeente Tiel ondersteund en geadviseerd bij het realiseren van haar ambities op het gebied van PSO.

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.