Artikel
7 mei '14
7 mei '14
2 min

Vooralsnog geen uitstel van de Wet werk en zekerheid

Over het wetsvoorstel voor de Wet werk en zekerheid uitte de Eerste Kamer begin mei haar zorgen. De Eerste Kamer pleitte daarom voor uitstel van de onderdelen die al moeten ingaan per 1 juli 2014. Minister Asscher heeft laten weten dat hij een deel van de Wet gewoon in werking wil laten treden per 1 juli 2014, maar dient wel een reparatiewet in ter verbetering van de Wet werk en zekerheid.

De Eerste Kamercommissie had minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om uitstel gevraagd vanwege de tijdsdruk en vanwege de kritiek die de Vereniging van Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN) had op het wetsvoorstel voor de Wet werk en zekerheid. De VAAN heeft een notitie opgesteld, waarmee de vereniging duidelijkheid wil over bepaalde onderdelen van de Wet werk en zekerheid. De Eerste Kamer sluit zich aan bij de vragen uit die notitie.

De regering deelt deze zorgen niet en verwijst naar een rapport waaruit het tegendeel zou blijken. ‘Uit een recente studie van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) blijkt dat hervormingen in het ontslagrecht en het flexrecht volgens de meeste onderzoeken geen significant negatief effect hebben op de werkgelegenheid en de werkloosheid.’ Ook uit de doorrekening van het CPB is gebleken dat de Wet niet leidt tot werkgelegenheidsverlies.

Kritiek
De senaat was onder meer kritisch over de verkorte ketenbepaling van twee jaar, die zijn doel voorbij zou streven. De regering bestrijdt dit. ‘Door de mogelijkheden voor het aanbieden van tijdelijke contracten te beperken, is mede hierom de verwachting gerechtvaardigd dat er eerder vaste contracten zullen ontstaan.’

De zorgen om de kwetsbaarheid van oudere, laagopgeleide werknemers deelt het kabinet. Maar daarbij wijst zij op maatregelen die worden genomen om deze groep te ondersteunen. De geplande verkorting van de WW gaat voor werknemers pas in vanaf 1 januari 2016 en wordt geleidelijk ingevoerd. Bovendien krijgen ouderen (50+) een hogere transitievergoeding bij ontslag.

Reparatiewet
Op korte termijn zal minister Asscher een reparatiewet indienen die verbeteringen aanbrengt in het originele wetsvoorstel. Deze reparatiewet verduidelijkt onder andere dat de werkgever het loon van een werknemer, die door zijn eigen schuld niet meer volledig kan werken, nog wel moet doorbetalen voor de uren waarop deze wel werkt. Verder biedt de reparatiewet de mogelijkheid aan de sociale partners om in de cao vast te leggen dat tijdelijke contracten met een educatief karakter – zoals stages – langer mogen doorlopen dan twee jaar.

Bronnen: flexmarkt.nl, rendement.nl

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.