Artikel
28 sep '15
28 september '15
2 min

Forse stijging van meldingen beroepsziekten door bedrijfsartsen

In 2014 was er een sterke toename van het aantal bedrijfsartsen dat een beroepsziekte meldde. Ook het aantal meldingen steeg aanzienlijk. Er vond geen toename plaats van het aantal nieuwe gevallen van beroepsziekten. Zo blijkt uit het onderzoek ‘Kerncijfers Beroepsziekten 2015’ van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten en het AMC.

Het aantal bedrijfsartsen dat in 2014 een beroepsziekte meldde, steeg met 50 procent ten opzichte van 2013. Daarnaast nam het aantal meldingen met 30 procent toe. Het Centrum voor Beroepsziekten vermoedt dat dit komt doordat de Inspectie SZW en de Inspectie voor de Gezondheidszorg vorig jaar onderzoek deden onder bedrijfsartsen naar het verplicht melden van beroepsziekten.

Beroepszieken

In 2014 kwamen er 242 nieuwe gevallen van beroepsziekte bij per 100.000 werknemers. Daarmee is het aandeel nieuwe beroepszieken 0,25 procent van alle werkenden in Nederland. In totaal ging het om 17.400 mensen. Het is vergelijkbaar met de voorgaande vijf jaren, toen er gemiddeld 247 nieuwe gevallen van beroepsziekte waren per 100.000 werknemers.

Klachten

Bij de beroepsziekten komen psychische klachten (112 per 100.000) en klachten aan het houding- en bewegingsapparaat (82 per 100.000) het vaakst voor. De meest gemelde beroepsziekten zijn lawaaislechthorendheid, overspannenheid en burn-out, en aandoeningen aan schouder en bovenarm.

Verdeling

De vijf sectoren met de meeste beroepsziekten zijn: bouwnijverheid, vervoer en opslag, financiën, onderwijs, en openbaar bestuur en defensie. Beroepsziekten komen het vaakst voor bij mannen (59 procent) en bij werknemers van 45 jaar en ouder (62 procent). Van de werknemers met een beroepsziekte is 75 procent tijdelijk arbeidsongeschikt. Bij 4 procent is sprake van blijvende (gedeeltelijke) arbeidsongeschikt.

Bronnen: NRC Carrière, Beroepsziekten.nl

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.