Artikel
18 okt '16
18 oktober '16
3 min

De focus van HRM voor de komende jaren

Onderzoek - Uit representatief landelijk onderzoek onder 450 HRM’ers in de publieke sector, uitgevoerd door Kantar TNS blijkt dat duurzame inzetbaarheid door maar liefst 56% van alle respondenten werd genoemd als één van de drie belangrijkste thema’s om de komende jaren op te focussen. Voor een kwart van de respondenten was het zelfs het belangrijkste thema. Hiermee staat duurzame inzetbaarheid met stip op 1 als thema voor de komende jaren.

Meest opvallende conclusie is de focus van HRM op het geluk van de medewerker: bij maar liefst 52% heeft het geluk van de medewerker een centrale positie in de organisatie. Opvallend is dat overheid (met 39%) fors achterblijft bij de sectoren onderwijs (54%), zorg & welzijn (59%) en cultuur (56%).

Afb1

Werkgevers zetten in op gezondheid medewerkers

Geluk is breder dan alleen het werk. Hetzelfde geldt voor gezondheid. Bij uitstek een domein waar werkgevers voorzichtig mee omspringen. Toch vindt slechts 14% van de HRM’ers in de publieke sector niet dat werkgevers zich actief moeten bemoeien met de gezondheid van de medewerkers. Een overgrote meerderheid van 58% vindt van wel. In zorg & welzijn is dit maar liefst 67%.

Gezondheid kent natuurlijk verschillende factoren. Het beïnvloedbare deel van fysieke gezondheid zit voor een groot deel in gezonde voeding en beweging. Zowel het stimuleren van gezond eten als het stimuleren van beweging, kan op enthousiasme rekenen onder HRM’ers.

Het aanmoedigen van gezond eten op de werkvloer vindt maar liefst 70% een verantwoordelijkheid van de werkgever. Slechts 7% vindt van niet. Het onderwijs wijkt met ‘slechts’ 60% wel significant af van de andere sectoren. Onderwijs wijkt ook significant af van de andere sectoren bij het stimuleren van beweging. Waar binnen de overheid en zorg & welzijn meer dan 80% beweging wil stimuleren, is dit in het onderwijs ‘slechts’ 65%.

Afb2

Ontwikkeling en mobiliteit belangrijke aandachtsgebieden

Ontwikkeling en mobiliteit zijn van belang voor gelukkige medewerkers en nemen een centrale positie in bij het thema duurzame inzetbaarheid. Toch denkt slechts 49% dat hun organisatie voldoende investeert in ontwikkeling van medewerkers. In de cultuursector is dit slechts 33%. Mobiliteit daarentegen wordt in 60% van de organisaties in het publieke domein gestimuleerd. Binnen de overheid is dit zelfs 66%.

Leeftijd wordt belangrijk in vergrijzende publieke sector

De gemiddelde leeftijd van medewerkers neemt toe. In de publieke sector gaat dit nog net iets sneller dan in andere sectoren. Volgens 60% van de HRM’ers krijgen deze medewerkers dezelfde kansen in de organisatie als jongere medewerkers. Geen overtuigende cijfers, zeker niet in de overheid met slechts 53%.

Reden wellicht om juist in de overheid te starten met het generatiepact. Maar leidt het generatiepact tot verjonging? Hiervan is slechts 37% overtuigd. 26% denkt van niet en de rest twijfelt.

Gratis publicatie HRM Barometer

Meer lezen? Het volledige onderzoek staat in de HRM Barometer. Een publicatie met meer dan 100 pagina’s toegespitst op de belangrijkste HRM trends & ontwikkelingen voor overheid, onderwijs, zorg & welzijn en cultuur. Vraag de HRM Barometer 2016-2017 kosteloos aan via www.driessen.nl/hrmbarometer.

Pieter Philippart
Marketing manager bij Driessen

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.