Artikel
8 sep '14
8 september '14
3 min

Flexibele onderwijstijden?

Is het afwijken van de klassieke onderwijstijden de oplossing om werk, zorg en privé beter te kunnen combineren? Om dit te onderzoeken hebben twaalf basisscholen in Nederland de afgelopen vier jaar meegedaan aan een proef waarin ouders zelf de onderwijstijden en vakanties van hun kinderen konden bepalen. Inmiddels is het experiment ten einde en worden de resultaten geëvalueerd.

Basisschool De School

Basisschool De School is één van de twaalf scholen die aan het experiment heeft meegewerkt. Deze school in Zandvoort is vijftig weken per jaar en vijf dagen per week van 8 tot 18 uur geopend. Er worden vijf periodes van tien weken gehanteerd. Per periode staan de lessen in het teken van een thema, waardoor de stof beter blijft hangen en ook de dagstructuur is anders dan op een reguliere basisschool. Kinderen kunnen de schooldag in verschillende blokken beginnen en eindigen, namelijk tussen 8 en 10 uur, tussen 12 en 14 uur en tussen 16 en 18 uur. Op deze manier kunnen de schooltijden en het ritme van het gezin goed op elkaar aansluiten. Vakanties kunnen worden opgenomen gedurende het hele jaar. Deze worden besproken in de leerplangesprekken tussen de ouders en de school.

Flexibele schooltijden

Al in 2008 startte basisschool De School met flexibele schooltijden. Het gaat er volgens Marjolein Ploegman, bestuurder en oprichter van De School, om dat je de verschillen tussen kinderen erkent. Je kunt per kind variëren in hoeveelheid lesstof en tijd, zodat leerproblemen worden beperkt en/of voorkomen. Dit sluit goed aan op het passend onderwijs.

Niet van deze tijd

Volgens Rinda den Besten van de PO-raad is de huidige spreiding van de vakanties niet meer van deze tijd. Zo stamt de zomervakantie van zes weken nog uit de tijd dat boerenkinderen op het land moesten helpen. Tegenwoordig zijn kinderen niet meer gebaat bij een lange zomervakantie. Ook blijkt uit verschillende bioritme-studies dat de dagindeling die de meeste scholen hebben beter kan. Zo zouden kinderen bijvoorbeeld door middel van sport en cultuur na de lunch eerst moeten ontspannen. Daarnaast zijn kinderen na vier uur ‘s middags cognitief heel sterk, maar dan zijn de scholen dicht.

Kwaliteit

Volgens de PO-raad gaat het uiteindelijk om de kwaliteit van het onderwijs. Als die goed is moet de overheid de scholen meer ruimte geven door bijvoorbeeld de wetgeving aan te passen en andere partijen zoals toezicht en huisvesting erbij betrekken.

Nadelen

Toch zullen lang niet alle scholen direct overstappen op flexibele onderwijstijden. Nu al blijkt dat ruim 60% van de ouders kiest voor het vakantiemodel zoals deze nu is ingericht. Veel ouders vinden het toch onhandig. Het wordt lastig wanneer het ene kind naar de middelbare school gaat en de andere nog les krijgt op een basisschool met flexibele tijden. Ook kan de invoering van flexibele onderwijstijden voor grote scholen een probleem vormen, aldus Helene Jansen, sectorbestuurder PO. Scholen moeten door de flexibele tijden langer open zijn waardoor er meer leerkrachten in dienst moeten zijn om alle uren op te kunnen vangen. Hier zijn meer financiële middelen voor nodig, wat weer een probleem zou kunnen vormen.

Eindrapport

De staatsecretaris stuurt naar verwachting in het najaar een eindrapport over het experiment naar de Kamer. Hieruit zal blijken of de wetgeving rondom onderwijstijden wordt aangepast. Er is momenteel al een tussenstand aanwezig, deze is te vinden op de website van de Rijksoverheid.

Bron: www.intermediair.nl

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.