Artikel
6 aug '14
6 augustus '14
1 min

Extra investering voor samenwerkende cultuurfondsen

Minister Bussemaker stelt de komende 4 jaar jaarlijks € 1,7 miljoen beschikbaar aan de 6 cultuurfondsen voor samenwerking met andere sectoren zoals welzijn, zorg en sport. Hiermee wil zij de positieve effecten van cultuur op het welzijn stimuleren.

Cultuur is belangrijk binnen de samenleving. Het is waardevol voor de maatschappij en de economie. ‘Creativiteit en innovatie vanuit de cultuursector kunnen een rol spelen binnen maatschappelijke thema’s zoals vergrijzing en verstedelijking’, aldus minister Bussemaker. ‘De aanwezigheid van cultuur zorgt er bijvoorbeeld voor dat mensen zich goed voelen in hun stad of wijk. Het gaat daarbij niet alleen om architectuur, maar ook om kunst buiten en in musea, en om aandacht voor de leefbaarheid.’

Voorbeelden van samenwerking

Er zijn al veel goede voorbeelden van samenwerking van de cultuursector met andere sectoren. Op de website van de rijksoverheid staan meer dan 80 voorbeelden van initiatieven van de cultuursector om bij te dragen aan maatschappelijke vraagstukken. En waar andere sectoren de kwaliteiten en ervaringen van de cultuursector gebruiken.

Subsidieperiode 2017-2020

Ook voor de volgende subsidieperiode wil minister Bussemaker samenwerking tussen de cultuursector en andere overheden en private partijen stimuleren. Bij de beoordeling van plannen van instellingen en fondsen worden voorstellen van samenwerking met andere sectoren meegenomen.

Bron: Rijksoverheid

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.