Artikel
18 apr '14
18 april '14
3 min

Extra geld voor het voortgezet onderwijs

Vanaf volgend jaar gaat er extra geld naar het voortgezet onderwijs. Het bedrag loopt op tot 369 miljoen euro in 2018. De investeringen moeten onder andere leiden tot minder zittenblijvers, meer docenten die een masteropleiding hebben gevolgd, betere begeleiding voor jonge leerkrachten en meer inzicht voor ouders en leerlingen over de kwaliteit van de school.

Het kabinet bereikte daar op 16 april jl. een akkoord over met de VO-raad, de organisatie van scholen in het voortgezet onderwijs. De afspraken komen voort uit het Nationaal Onderwijsakkoord, dat afgelopen september werd gesloten.

Ontwikkeling en ambitie
Staatssecretaris Sander Dekker: “Het kabinet werkt samen met middelbare scholen de komende jaren toe naar uitdagend en eigentijds onderwijs dat nog beter aansluit bij de talenten van ieder kind. Ons onderwijs is goed. Met deze afspraken gaan we het nog beter maken voor de leerlingen in de klas. Dat doen we met extra geld dat vooral ten gunste komt van docenten zodat zij beter in staat zijn om álle scholieren van hoogvlieger tot laatbloeier een solide onderwijs carrière te geven”

Paul Rosenmöller, voorzitter VO-raad: “De kwaliteit van het voortgezet onderwijs in Nederland is goed. Tegelijk hebben we de ambitie om het verder te verbeteren. Dit akkoord biedt scholen extra geld, veel ruimte en flexibiliteit om tot toekomstbestendig onderwijs te komen. Onderwijs dat aansluit op ontwikkelingen in de maatschappij en op de individuele behoeften van leerlingen en met ruimte voor maatwerk“

Scholieren klaar voor de toekomst
De VO-raad en het kabinet streven met het akkoord naar eigentijds en uitdagend onderwijs, dat recht doet aan de talentontwikkeling van leerlingen. Voor uitdagend onderwijs voor de best presterende leerlingen op het vmbo, havo en vwo komt jaarlijks maximaal 43 miljoen euro beschikbaar. Zomerscholen helpen voorkomen dat leerlingen onnodig blijven zitten. Hier komt jaarlijks 9 miljoen euro voor beschikbaar. De VO-raad en het kabinet willen stimuleren dat leerlingen kunnen laten zien wat ze in huis hebben. Een cijferlijst doet hier niet altijd recht aan. Daarom krijgen leerlingen de kans om prestaties en vaardigheden op het gebied van bijvoorbeeld sport, kunst of ondernemerschap op een speciaal document vast te leggen, het zogenaamde ‘plusdocument’.

Digitaal bij de les blijven
Het ministerie en de VO-raad constateren dat scholen nog onvoldoende gebruik maken van digitale leermiddelen. Een reden zou kunnen zijn dat het aanbod daarvan te wensen overlaat. De twee partijen gaan, samen met het Ministerie van Economische Zaken, in het “Doorbraakproject Onderwijs en ICT” samenwerken met marktpartijen en ontwikkelaars om dat te verhelpen.

Investeren in docenten
In 2020 moet de helft van de docenten in het voortgezet onderwijs een master hebben afgerond. In de bovenbouw van het vwo moet dat percentage in dat jaar zelfs tussen de 80 en 85 procent liggen. Daarnaast komt er geld beschikbaar voor betere begeleiding van jonge docenten en het continu bijhouden van vakkennis door docenten. Net als bij accountants, advocaten en notarissen komt er een register voor leraren waarin ook hun vakkennis wordt bijgehouden.

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste HRM-nieuws in het voortgezet onderwijs en online kennis delen met collega’s in het Voortgezet Onderwijs door heel Nederland? Dan biedt RAP VO daarvoor de oplossing. RAP VO is het online HRM-kennissysteem dat gebaseers is op de actuele cao VO en P&O’ers, HRM’ers en HRM-verantwoordelijken altijd antwoord biedt op een HRM-vraag.

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.