Interview
18 aug '20
18 augustus '20
6 min

Een schoolvoorbeeld van goed werkgeverschap in het onderwijs

Goed werkgeverschap, veel schoolbesturen hebben het hoog op de agenda staan. Zeker nu het lerarentekort een steeds nijpender probleem wordt. Maar hoe geef je dat vorm in de praktijk? Driessen sprak met Rob Bruijnes, directeur bestuursbureau bij Stichting Prisma Almere. Hij doet ons graag uit de doeken hoe hij zich sterk maakt voor goed werkgeverschap bij de 18 basisscholen van Prisma.

De definitie van goed werkgeverschap

“Goed werkgeverschap is voor mij dat je werknemers graag voor je werken en dat nieuwe mensen aan de deur komen vragen of er een plekje is”, zegt Rob Bruijnes. Zelfs dat laatste gebeurt bij Prisma momenteel, dit jaar is er voor het eerst in jaren meer aanbod dan wat nodig is. Dat is echt bijzonder, want Almere maakt als een van de G5 voor lerarentekort serieus onderdeel uit van die problematiek. Mogelijk speelt de coronacrisis een rol, dat mensen nu liever vasthouden wat ze hebben. Normaal zien we vanaf maart tot aan de zomervakantie de meeste mobiliteit. Voor de beeldvorming: onder onze 520 personeelsleden zagen we de afgelopen jaren richting het einde van het schooljaar gemiddeld elk jaar 80 wisselingen.

Door het aanbodtekort binnen de regio hebben we altijd veel mensen van verder weg gehaald, zoals uit Friesland of Oost-Nederland. Sinds zo’n drie jaar werd dat steeds lastiger, er was meer werkgelegenheid in hun eigen regio. Goede redenen dus waarom mensen vertrokken, maar we zaten wel met het probleem. Dan moet je extra aantrekkelijk zijn als werkgever en duidelijk kunnen profileren wat je te bieden hebt. Dat is naast geld een aantal heel basale zaken.

Ruimte om leerkracht te zijn

Bij ons is het heel duidelijk dat de focus op onderwijs ligt, met zo min mogelijk extra werkzaamheden. De laatste jaren zijn de taken enorm veranderd, werkelijk alles moet genoteerd worden. Daar maken we bewuste keuzes in, wát gedaan moet worden en door wíe. Je kunt voor die administratieve ballast ook ondersteuning bieden zodat de leerkracht weer ruimte heeft om leerkracht te zijn!

Zorg ook voor een fijne werkomgeving. Een mooie plek, schoon en fris en met goede koffie. Wat mis je? Wat zie je graag anders? Het gebouw moet voldoen aan de behoeften van het personeel. Het moet prettig zijn om ernaar toe te komen, werknemers moeten zich thuis voelen.

Doorgroeien en ontwikkelen

Prisma hecht ook waarde aan ruime mogelijkheden op het gebied van scholing, ontwikkeling en doorgroei. Of dat nu via de eigen PrismAcademie is, waar werknemers trainingen en workshops kunnen volgen om zichzelf verder te ontwikkelen, of anderszins. Als mensen komen met een specifieke vraag, dan geldt eigenlijk ‘ja’ als antwoord en vervolgens kijken we hoe. Bijvoorbeeld als mensen zich willen ontwikkelen tot Daltonspecialist, gedragsspecialist of rekenspecialist. Maar ook groei richting managementfuncties is positief. We hebben afgelopen tijd negen nieuwe directeuren aangenomen, vier daarvan zijn intern doorgestroomd. Je ziet sowieso dat jongere mensen vaker elke paar jaar wisselen, of dat nu groei omhoog is of opzij. We willen ze natuurlijk behouden voor het onderwijs, het liefst zelfs voor Prisma. Dat lukt eigenlijk heel goed.

Extra arbeidsvoorwaarden

Kijk ook of je interessante extra’s kunt bieden. Zo betalen wij als werkgever voor de helft mee aan een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Door mee te financieren maken we dat aantrekkelijk, zodat in principe iedereen verzekerd is tenzij men aangeeft het niet te willen. Maar dit wordt echt als pluspunt ervaren.

Ook speelt onze verbeterde reiskostenregeling een rol, zeker vanwege de grote hoeveelheid collega’s van buiten de regio. Op dit moment geeft de CAO ruimte om met een eigen regeling te komen aan alle besturen, wij zijn al een paar jaar geleden begonnen op het moment dat er veel mobiliteit naar buiten ontstond. Bovendien kunnen wij mensen die meer dan 30 kilometer weg wonen met voorrang huurwoningen aanbieden. Met de woningbouwcoöperatie zijn we een pilot gestart en met succes kunnen we wel zeggen. Alle woningen zijn vergeven en inmiddels vindt overleg plaats over meer woningen. Je bindt zo ook mensen aan de stad en vergroot de kans dat ze blijven.

Verder ontmoeten collega’s elkaar volop via ons eigen activiteitenprogramma PrismAction bij uiteenlopende activiteiten, waarbij ieder de helft betaalt. Van taarten versieren tot ballonvaren en van bloemschikken tot een gezamenlijk weekendje weg. Dit zijn we ooit gestart als initiatief om interne mobiliteit te bevorderen, maar het is inmiddels veel meer dan dat, een soort ‘Prismabuilding’.

Bijzondere rol in coronacrisis

Ook in de coronatijd wil je dat je werknemers het goed hebben. De coronacrisis gaat natuurlijk gepaard met allerlei gevoelens, zoals trots maar ook angst en verdriet. Dat geeft bepaalde spanningen, dat snappen we ook. Zowel bij de kinderen als bij de volwassenen. Hoewel we ons richting de kinderen altijd positief opstellen, moeten we collega’s onderling wel ruimte geven om alle gevoelens te ventileren. We sturen alle collega’s regelmatig een blijk van waardering toe zoals een bloemetje. Steeds vanuit lokale ondernemers, ook dat is belangrijk in deze tijd.

Ook voor invallers een goede werkgever

Voor onze flexibele schil maken we gebruik van de vervangerspool van Driessen. Ook voor die mensen die dus niet bij ons zelf in dienst zijn, is goed werkgeverschap belangrijk. Of eigenlijk goed opdrachtgeverschap van Prisma en goed werkgeverschap van de kant van Driessen. Als een vervanging maar voor een paar dagen is, dan ligt de rol van goed werkgeverschap voornamelijk bij Driessen en zorgen wij vooral dat de vervanger goed uit de voeten kan. Maar wanneer iemand voor langere tijd komt invallen, ligt dat toch anders. Die behandel je als je eigen werknemers, je bent vanaf de eerste dag collega van de school. Zij kunnen dus ook meedoen met de trainingen van PrismAcademie en de activiteiten van PrismAction. Dan ben je welkom en hoor je erbij, ook al is dat tijdelijk. Want wie weet is dat wel je collega voor de toekomst, tijdelijk als diegene nog eens komt invallen of zelfs vast als er een vacature komt.

Het is belangrijk dat Prisma en Driessen die visies met elkaar in lijn brengen, we vullen elkaar in dat opzicht mooi aan. We kunnen elkaar daar altijd goed in vinden, het is duidelijk dat beiden dat goed werkgeverschap hoog in het vaandel hebben!

Rob Bruijnes is directeur bestuursbureau bij Stichting Prisma Almere. Stichting Prisma Almere heeft achttien basisscholen in Almere, waaronder één school voor speciaal basisonderwijs. Dagelijks bieden zij christelijk basisonderwijs aan ruim 5200 kinderen in Almere. Zij bieden naast het regulier onderwijs ook verschillende onderwijsconcepten waaronder Dalton, IKC (Integraal Kindcentrum), Sterrenschool maar ook Ecologisch onderwijs.

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.