Branded
17 mei '24
17 mei '24
3 min

Duurzame inzetbaarheid van medewerkers is essentieel voor succes

Duurzame inzetbaarheid is een steeds belangrijker thema binnen HR, vooral voor maatschappelijk gedreven organisaties die streven naar een positieve impact op de samenleving. Het gaat hierbij niet alleen om de fysieke gezondheid van medewerkers, maar ook om hun mentale veerkracht, sociale betrokkenheid en voortdurende professionele ontwikkeling. Recente onderzoeken laten zien hoe belangrijk dit is voor zowel het welzijn van medewerkers als voor de prestaties van de organisatie.

Investeren in medewerkers loont

In 2023 voerden het CBS en TNO de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden uit. Hieruit blijkt dat organisaties die investeren in duurzame inzetbaarheid profiteren van hogere betrokkenheid en lagere verzuimcijfers​. Bedrijven met een proactief beleid op dit gebied ervaren minder personeelsverloop en hogere productiviteit​.

Een ander belangrijk inzicht is de rol van continue professionele ontwikkeling. Medewerkers die regelmatig trainingen volgen en nieuwe vaardigheden ontwikkelen, zijn beter voorbereid op veranderingen en voelen zich tevredener en gemotiveerder.

Hoe ga je aan de slag met duurzame inzetbaarheid?

Om duurzame inzetbaarheid te bevorderen, is het belangrijk om strategisch te werk te gaan. Als HR-professional kun je verschillende dingen doen om het welzijn en de motivatie van medewerkers te verbeteren:

  1. Levenslang leren en ontwikkeling: faciliteer continue professionele ontwikkeling via trainingen, workshops en coaching. Zorg voor toegang tot leerbronnen die passen bij de persoonlijke en professionele doelen van medewerkers.
  2. Gezondheid en welzijn: bevorder een gezonde werk-privébalans door flexibele werktijden en thuiswerkopties aan te bieden. Investeer in gezondheidsprogramma’s zoals sportfaciliteiten, mindfulness-sessies en gezondheidschecks.
  3. Mentale veerkracht: ondersteun de mentale gezondheid van medewerkers door een open cultuur te creëren waarin mentale problemen bespreekbaar zijn. Bied professionele hulp aan en stimuleer stressmanagement-tools.
  4. Sociale betrokkenheid: stimuleer teamwork en sociale interactie door teamactiviteiten en sociale evenementen te organiseren. Zorg dat medewerkers zich gewaardeerd en verbonden voelen met de organisatie en hun collega’s.
  5. Loopbaanontwikkeling en mobiliteit: creëer mogelijkheden voor interne mobiliteit en loopbaanontwikkeling via mentorschap, interne stages en duidelijke carrièrepaden.

Stem organisatiedoelen af op beleid duurzame inzetbaarheid

Voor maatschappelijk gedreven organisaties is het belangrijk om de missie en waarden te integreren in het beleid voor duurzame inzetbaarheid. Dit houdt in dat HR-strategieën niet alleen gericht moeten zijn op individuele ontwikkeling, maar ook op de bijdrage van medewerkers aan de maatschappelijke doelen van de organisatie.

Het creëren van een werkomgeving waarin medewerkers zich kunnen ontwikkelen terwijl ze bijdragen aan maatschappelijke initiatieven, verhoogt hun motivatie en betrokkenheid. Een goed voorbeeld hiervan is om ze te betrekken bij gemeenschapsprojecten of vrijwilligerswerk. Dit versterkt hun sociale betrokkenheid en draagt bij aan persoonlijke groei en tevredenheid.

Event ‘Duurzame inzetbaarheid: de sleutel tot toekomstgericht werken’

Voor HR-professionals vindt er op dinsdag 25 juni op Brainport Human Campus Helmond een interessant event plaats, rondom het thema duurzame inzetbaarheid. Dit organiseren de Driessen Groep bedrijven Bloeij, Mensium, MyTalentBoard, Jeij, Driessen en Haert.

Wat kun je verwachten?

  • Spreker en organisatiefuturoloog Arjen Banach neemt je mee in de trends van duurzame inzetbaarheid en welke invloed dit heeft op het aantrekken, behouden en betrekken van medewerkers.
  • Interactieve break-out sessies waarin verschillende experts op het gebied van Mens en Werk, hun visie geven op het vitaler en gelukkiger maken van medewerkers binnen jouw organisatie
  • Netwerken: wissel kennis uit tijdens onze bourgondische lunch en afsluitende borrel

Aan het einde van deze dag ga je naar huis met een bak vol inspiratie, maar ook met concrete, toepasbare strategieën voor jouw organisatie.

Kijk voor meer informatie, het programma en gratis aanmelden op: Event ‘Duurzame inzetbaarheid’ – 25 juni Helmond – Driessen Groep

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 2 / 2. Aantal stemmen 1

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.