Artikel
3 mrt '16
3 maart '16
3 min

Duurzaam personeelsbeleid door samenwerking

De besturingsfilosofie van een gemeente geeft een organisatie de beoogde lange termijn koers. Het is aan de beleidsmakers en leidinggevenden binnen gemeenten om dit te vertalen naar de dagelijkse praktijk en het werk in de gemeente. HRM’ers Ron de Ligt en Leontine Holten zetten bij de gemeente Venlo stappen om dit in nauwe samenwerking met de leidinggevenden van de organisatie te doen. Dit betekent een einde aan de reorganisaties en een focus op het benutten van talent en het faciliteren van mobiliteit. Vooruitstrevende programma’s en middelen helpen om hier invulling aan te geven.

Mobiliteit bevorderen

Gemeente Venlo is zowel een stad als een dorp. Bruisend en toch bescheiden. Duurzaamheid is een belangrijk thema en dit komt onder andere terug in de manier waarop de gemeente met haar medewerkers omgaat. Teamleider Ron de Ligt en beleidsadviseur Leontine Holten willen mobiliteit en het verbinden van mens en werk bevorderen en faciliteren. Over wat dit dan betekent voor de praktijk haalt Ron de Ligt direct een actueel voorbeeld aan. “De vluchtelingencrisis speelde ook in de gemeente Venlo. Hiervoor moesten we snel schakelen om iemand de gemeentelijke aanpak te laten coördineren. Via de HRdesk wordt er iemand gezocht die past binnen het profiel. Dit is een schakelpunt om beweging te organiseren. Mensen worden actief benaderd of kunnen reageren op capaciteitsvragen die ze op willen pakken.

Van baanzekerheid naar werkzekerheid

Flexibele en mobiele medewerkers zijn nodig omdat werk in snel tempo verandert. Kijk bijvoorbeeld naar de technologische revolutie die gaande is en zich exponentieel verder zal ontwikkelen. Veel banen staan onder druk en komen de komende jaren nog meer onder druk te staan. Ron de Ligt: “We moeten nu koersvast zijn om onze medewerkers verder te helpen. Ook de leidinggevenden zien dit in. We moeten met zijn allen nadenken welke kennis en vaardigheden nodig zijn om in de toekomst van blijvende toevoegde waarde te zijn voor onze burgers, bedrijven en instellingen in de stad. Vooral de middensegment banen zullen onder druk komen te staan. Denk aan administratief medewerkers die steeds vaker door automatisering overbodig worden.” Het creëren van helderheid is daarbij een belangrijke taak. Zowel over de noodzaak als de voordelen van de stappen die de gemeente Venlo gaat zetten. Door de medewerkers mee te nemen in het veranderproces ontstaat er draagvlak. Leontine Holten: “Leidinggevenden moeten goed functionerende teams los durven laten om medewerkers en de gemeente als geheel verder te brengen. Het is belangrijk dat dit in een veilige setting gebeurt. Uiteindelijk willen we met medewerkers van baanzekerheid naar werkzekerheid.” Ron de Ligt: “Een goede doorstroom in de organisatie gaat onze medewerkers verder brengen. Het zou daarbij helemaal geweldig zijn als we nauw samen kunnen werken met andere organisaties in onze gemeente. Zowel profit als non-profit.

Gratis publicatie ‘Werken toen, nu & straks’

Het volledige artikel is uitgegeven in de publicatie ‘Werken toen, nu & straks’ van Driessen HRM. De publicatie is gratis aan te vragen of te downloaden via www.driessen.nl/werken.

Pieter Philippart
Marketing manager bij Driessen

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.