Artikel
4 mei '17
4 mei '17
3 min

DROP vervangt CVDR en GVOP

De Wet elektronische bekendmaking (WEB) is van toepassing op de lokale overheid. Deze wet heeft gezorgd voor een transitie. Het rechtsgeldig bekendmaken en wijzigen van algemeen verbindende voorschriften (avv’s) vindt niet meer plaats op papier, maar elektronisch. Voor HRM’ers in de overheid is dit ook van belang. Aangezien de CAR-UWO, de SAW en de lokale arbeidsvoorwaardenregelingen hieronder vallen, gelden dezelfde verplichtingen.

Lokale overheden gebruikten tot voor kort GVOP voor de bekendmaking en CVDR voor de zogenoemde consolidatie van avv’s. Beide applicaties zijn van KOOP (Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties). De nieuwe applicatie DROP vervangt de GVOP en CVDR. Bij veel lokale overheden is de implementatie van DROP (Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties) in volle gang of inmiddels afgerond. 

DROP: een geïntegreerd proces

Met DROP wordt het bekendmakingsproces geïntegreerd met het consolidatieproces. Dit vanuit de gedachte dat dit de kans op dubbele en foutieve invoer en het vergeten van bepaalde stappen in het consolidatieproces vermindert.

DROP: niet altijd een voordeel

Bij de CVDR is het mogelijk om een externe bron te gebruiken voor het consolideren van een algemeen verbindend voorschrift. Vele organisaties maken gebruik van de CVDR-export om de meest arbeidsintensieve stap, het consolideren van bijvoorbeeld de CAR-UWO (de honderden A4’tjes), automatisch uit te voeren. In DROP bestaat de mogelijkheid om hiervoor een externe bron te gebruiken helaas niet meer.

DROP: het domein van de afdeling HRM?

In de regel is niet de afdeling HRM, maar de afdeling Juridische Zaken of Publiekszaken belast met de taken rondom de bekendmaking en consolidatie van avv’s. Zij zijn bekend met de overgang naar DROP. Het is verstandig om samen op te trekken om op een zo efficiënt mogelijke wijze te voldoen aan de verplichtingen die gelden voor het op de juiste wijze bekendmaken en consolideren van de CAR-UWO, de SAW en lokale arbeidsvoorwaardenregelingen.

Opmerking: Op dit moment gebruiken veel organisaties de CVDR-export in het HRM kennissysteem RAP om het consolideren van bijvoorbeeld de CAR-UWO volautomatisch uit te voeren. In DROP bestaat de mogelijkheid om hiervoor een externe bron te gebruiken helaas niet meer. Wel bestaat in DROP de mogelijkheid om een direct importeerbare Word-file te gebruiken (Wordimport 2.0). Dit helpt in een aantal situaties bij de meest arbeidsintensieve stap in DROP: het opmaken van de regelingen. In het HRM kennissysteem RAP kunnen lokale overheden voortaan een direct in DROP importeerbare Word-file downloaden. Echter, door het technische ontwerp van DROP is dit handige direct te importeren bestand niet in alle situaties bruikbaar. Om dit te verbeteren heeft Driessen KOOP verzocht om het ontwerp aan te passen. KOOP heeft ons verzoek in beraad.

Bron: HRM Kennissysteem RAP

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.